Norge har Nordens starkaste byggmarknad. Här byggande i Oslo. Foto: Colourbox

Norge har starkast byggmarknad i Norden

Publicerad: 03 november 2014
Norge har den starkaste tillväxten av de nordiska länderna. Det visar en ny rapport från Industrifaktas löpande konjunkturbevakning av de nordiska byggmarknaderna.

Det totala husbyggandet – mätt som påbörjade investeringar, exkluderat löpande underhåll – uppgick i Norge under det första halvåret till knappt 120 miljarder norska kronor (NOK).

Detta innebär en ökning med 17 procent jämfört med samma period förra året. Utvecklingen var betydligt svagare i Sverige, som visar en ökning med endast 3 procent.

Den totala husbyggnadsvolymen i Finland och Danmark minskade med 4 respektive 9 procent under samma period.

För helåret 2014 ökar alla fyra ländernas byggande, enligt Industrifaktas bedömning.. Störst väntas ökningen bli i Norge, medan Danmark väntas få den svagaste utvecklingen.

Fler nyheter