Starkare konsumentskydd utreds vid byggfel i småhus

Publicerad: 06 september 2012
Bostadsminister Stefan Attefall (KD) tillsatte förra året Byggkravsutredningen om hur byggandet ska underlättas i Sverige. Nu ska utredaren också se över konsumentskyddet vid småhusentreprenader.

Tilläggsdirektivet till Byggkravsutredningen innebär att utredaren Björn Hedlund, tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i Nacka, också får i uppdrag att också utreda behovet att ge konsumenter ekonomiskt skydd vid byggfel i småhus, även vid tillbyggnad.
Utredaren ska lämna förslag på hur ett sådant skydd kan utformas.

I dag har konsumenter en lagstadgad tioårig reklamationstid vid fel eller skada i småhusentreprenad.

Tilläggsuppdraget och frågan om att utreda förutsättningarna att dela upp byggherreansvaret på olika aktörer i byggprocessen ska redovisas senast den 1 februari 2013.
Övriga frågor i ursprungsdirektiven ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 december 2012.

Fler nyheter