Finnvedsbostäder provar egen modell för EPC

Publicerad: 24 oktober 2012
Allmännyttiga bostadsbolaget Finnvedsbostäder i Värnamo har tagit fram en egen och enklare modell för EPC-projekt. Åtgärder pågår nu i ett testområde där den garanterade energibesparingen är nära 40 procent.

Finnvedsbostäder övervägde först att genomföra ett traditionellt EPC-projekt för att kunna nå sitt energieffektiviseringsmål. Bostadsbolaget fann dock oklarheter kring ett antal frågor inför EPC-upphandlingen, framför allt svårigheter att utvärdera anbuden likvärdigt, och valde därför en egen och enklare väg.

Utvärderingslistan av anbuden i den egna modellen fick endast två punkter: kronor per sparad kWh och totalgaranterad besparing. Finnvedsbostäder valde för projektet ett testområde med 80 lägenheter som byggts 1972 och där energianvändningen enligt energideklarationen var 134 kWh/m².

Upphandlingen vanns av Siemens. Totalkostnaden blev cirka 3 miljoner kronor, den totala garanterade energibesparingen 39,71 procent och kostnaden per sparad kWh 0,41 kronor. Genomförandet av åtgärderna har nyligen startat och ska vara klart till årsskiftet. De åtgärder som ska göras är bland annat byte av ventilationssystem till tryckstyrd med återvinning genom frånluftsvärmepump, byte av termostatventiler och injustering av värmesystem samt byte av kulvert.

– Vi hoppas att projektet går bra och tanken är i så fall är att fortsätta med fler områden tills vi har gått igenom hela beståndet och uppfyllt besparingsmålen, förklarade Salih Mackic, förvaltningschef på Finnvedsbostäder, under Sabos konferens Årets Energikick i Malmö nyligen.

Fler nyheter

Avmattning för grossisterna

18 okt 2019 | Försäljningen ökar fortfarande men tappade fart under det tredje kvartalet. Rörgrossistföreningens nye vd Joacim Nordh ger sin syn på läget och...