Trosa kommun bäst på att byta ut enskilda avlopp

Publicerad: 13 augusti 2012
Trosa kommun är bäst längs ostkusten att byta ut dåliga enskilda avlopp. Med nuvarande utbytestakt tar det 22 år att förnya de dåliga avloppen. Sämst är Karlskrona kommun där utbytestakten ligger på 187 år. Det visar en undersökning som Aktionsgruppen Små Avlopp låtit göra.

Aktionsgruppen Små Avlopp har låtit undersökt 22 kommuner från norra Storstockholm till Karlskrona i Blekinge. Utsläppen från många små dåliga avlopp, exempelvis i fritidshus, ger stora miljöproblem. Naturvårdsverket har beräknat att uppemot 400.000 av totalt nära 1 miljon små enskilda avlopp behöver bytas ut.

Undersökningen visar att Trosa kommun är bäst på att förnya sina undermåliga avlopp. Där tar det 22 år att förnya de dåliga avloppen. Karlskrona ligger i botten. Med nuvarande utbytestakt får man räkna med 187 år för att byta ut alla dåliga avlopp. En modern avloppsanläggning har en livslängd på upp till 20 år uppger Aktionsgruppen Små Avlopp i ett pressmeddelande.

– En liten tröst för kommunerna på bottenlistan kan vara att ingen av de undersökta kommunerna på ostkusten klarar att hålla en rimlig utbytestakt på 20 år, eller 5 procent per år av det enskilda avloppsbeståndet. Allt under denna gräns är dåligt. Det är häpnadsväckande att ingen kommun når upp till kvalgränserna för ”godkänt”, säger Hampe Mobärg i Aktionsgruppen Små Avlopp, i pressmeddelandet.

I undersökningen har man använt sig av antalet enskilda avlopp enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån, SCB. Dessa siffror har jämförts med antalet nya avlopp, som kommunerna gav tillstånd att anlägga 2011.

Bakom Aktionsgruppen Små Avlopp står Maskinentreprenörerna, ME, VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen.

Fler nyheter