Världsnaturfonden listar klimatentreprenörer

Publicerad: 23 november 2010
Världsnaturfonden, WWF, har presenterat sin årliga lista med klimatlösningar som kan bidra till att ställa om Sverige till en lågutsläppsekonomi. De så kallade ”Climate Solver företagen” är utvalda för sina möjligheter att förändra världens energiförsörjning. Bland nyheterna finns soldrivna kylsystem för hus i varma länder, energieffektiv vattenrening med alger och system för att minska halten av koldioxid i atmosfären.

– Om de här lösningarna sprids globalt har de potential att år 2020 minska koldioxidutsläppen med 300 miljoner ton per år. Det är fem gånger mer än Sveriges årliga utsläpp. Men för att lyckas krävs kraftfulla beslut från både politiker och näringsliv, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.
Men för att lösningarna ska få verklig effekt efterlyser WWF politiskt mod och entreprenörskap, snabbare tillgång till stödpengar liksom ökad stimulans från privata investerare under det tidiga kommersialiseringsskedet.
– Förutsättningarna för att få global spridning av svenska klimatinnovationer behöver bli mycket bättre. Åtgärdsprogram och finansiella instrument måste bli mer verklighetsanpassade och ta hänsyn till forskarnas klimatscenarier och till entreprenörernas behov, säger Magnus Emfel, tillförordnad klimatchef på WWF i Sverige.

De utvalda teknologierna ska spegla en bredd av olika lösningar som ska kunna användas under omställningen till en lågfossil ekonomi. Fyra av de fem klimatinnovationerna som WWF lyfter fram har anknytning till VVS- och energibranschen.

Solkyla för hus i varma länder
Climatewell AB har utvecklat ett soldrivet system främst för kylning av hus i varma länder, men även till uppvärmning och varmvatten. Företaget är redan etablerat i Spanien, Italien och Turkiet. Företaget finns i Hägersten, Stockholm. Mer om företaget finns att läsa i VVS-Forum nr 3/2007.

Värmepump för villor och fastigheter
Octopus Energi AB har utvecklat värmepumpen Ispinnen (Ice-Stick), som främst använder luft men också mark för att generera värme. Ispinnen kan spara mer än 60 procent av energin för uppvärmning och är ett exempel på en mogen teknologi med global potential, enligt WWF. Företaget finns i skånska Höör men majoriteten av försäljningen sker i Danmark, Polen och Rumänien. Mer om Ispinnen finns att läsa i VVS-Forum nr 12/2009 och 12/2004.

Vattenrening med alger
Clear Water Energy Nordic AB har utvecklat ett system där alger används för att rena vatten i till exempel kommunala vattenreningsverk, vilket kan leda till stora energibesparingar, enligt WWF. Algerna kan dessutom bli biomassa för biogasproduktion. Företaget är baserat i Stockholm och har gjort sina första installationer där samt i södra Sverige.

Lagring av koldioxid från bioenergi
Biorecro AB erbjuder system för fånga in och lagra koldioxid från bioenergiproduktion och biobränsledrivna pappersbruk. Biorecro är baserat Stockholm.

Fler nyheter

"Framtiden känns rolig"

10 dec 2019 | Han var tidigare ansvarig för butiksutveckling inom Comfortkedjan. Nu ska Jan Lindh, som försäljningschef på Tollco, öka kunskapen om fördelarna me...