Halverat bostadsbyggande i år spår BI

Publicerad: 26 februari 2009
Antalet påbörjade bostäder kommer att halveras i år jämfört med nivån de senaste åren. Det bedömer Sveriges Byggindustrier (BI) i sin första konjunkturprognos för i år.

Den svenska byggmarknaden befinner sig i den snabbaste nedgången sedan krisen i början av 1990-talet, konstaterar BI.

– Riksbankens kraftfulla räntesänkningar den senaste tiden ger ändå visst hopp. Intresset för bostadsaffärer har snabbt ökat och det är ett tecken på att den här typen av åtgärder kommer att få genomslag så småningom, säger Fredrik Isaksson, chefekonom på BI.

Prognosen pekar på att antalet påbörjade lägenheter mer än halveras i år jämfört med den genomsnittliga nivån de senaste fyra åren. Enligt BI kommer totalt 15 000 bostäder att påbörjas i år, varav 8 000 i flerbostadshus och 7 000 i småhus. De totala bostadsinvesteringarna sjunker för tredje året i rad under 2010 på grund av den mycket kraftiga nedgången i nyproduktionen. En motvikt är dock ombyggnadsinvesteringarna och nästa år väntas den totala minskningen bli endast 1 procent.

– Ombyggnadsinvesteringarna har ökat de senaste åren och där ser vi att utvecklingen håller i sig. En viss effekt till det ger ROT-avdraget, säger Fredrik Isaksson.

Lokalinvesteringarna växer långsamt under 2009 och 2010, med 3 procent respektive 1 procent. De offentliga investeringarna ökar medan de privata krymper. Den svaga utvecklingen på den privata lokalmarknaden beror främst på realekonomiska faktorer.

– Sysselsättning och konsumtion utvecklas svagt, kommenterar Lars-Johan Blom, ekonom på BI.

Finanskrisens inverkan på investeringsplanerna verkar hittills ha varit begränsade.

– Byggherrar och fastighetsägare verkar ha klarat krisen förvånansvärt bra, säger Lars-Johan Blom.

Han pekar på att belåningsgraden generellt sett är lägre idag än vad den var vid den förra krisen i början av 1990-talet. Därmed ökar chanserna för att planerade byggprojekt verkligen genomförs.
Industrins lokalinvesteringar sjunker i år med 3 procent och 5 procent nästa år.

En mycket positiv motvikt i prognosen är anläggningsbyggandet, påpekar BI. Framför allt bidrar regeringens tio extra infrastrukturmiljarder under 2009 och 2010 till att investeringarna utvecklas positivt.

Sammantaget bedömer BI att bygginvesteringarna sjunker med 5 procent 2009. Problemen på finansmarknaderna, som idag hämmar utvecklingen, kommer att avta tack vare de kraftfulla ekonomiskpolitiska åtgärderna. De ökade satsningarna på infrastruktur resulterar därför i en liten investeringsuppgång med 3 procent redan 2010.

Fler nyheter