Lämna material / Leave material

Viktigt att döpa filen/dokumentet enligt följande: ÅrNr_Företag_Format_Kampanj.pdf

» VVS-Forum nr 1/2021 = utgivningsdag 21 januari 2021.

» VVS-Forum nr 2/2021 = utgivningsdag 18 februari 2021.

» VVS-Forum nr 3/2021 = utgivningsdag 18 mars 2021.

» VVS-Forum nr 4/2021 = utgivningsdag 22 april 2021.

» VVS-Forum nr 5/2021 = utgivningsdag 20 maj 2021.

» VVS-Forum nr 6/2021 = utgivningsdag 17 juni 2021.

» VVS-Forum nr 7-8/2021 = utgivningsdag 26 augusti 2021.

» VVS-Forum nr 9/2021 = utgivningsdag 23 september 2021.

» VVS-Forum nr 10/2021 = utgivningsdag 21 oktober 2021.

» VVS-Forum nr 11/2021 = utgivningsdag 18 november 2021.

» VVS-Forum nr 12/2021 = utgivningsdag 16 december 2021.

 

VVS-Forum digitalt material

Viktigt att döpa filen enligt detta format  Vecka_År_Företag_web eller nyhetsbrev

Skicka även med ett textdokument med länk som banner ska länkas till.

» DIGTALT MATERIAL (banners med mera)

__________________________________________________

Hämta/spara ICC-Profil för VVS-Forum.

Hämta/spara PDF-inställning för VVS-Forum.
__________________________________________________

Filformat

Annonser till VVS Forum måste vara sparade som en PDF-fil eller EPS-fil där typsnitten finns inkluderade.

PDF-annonser i VVS Forum ska vara i version PDF 1.3 och kompatibla med Acrobat 4. Därutöver ska filen överensstämma med PDF/X1a standarden som är en ISO-standard för utformning av PDF filer för tryck. VVS Forum rekommenderar att använda inställningarna som finns att ladda ner från denna sida för att skapa annonsen.

Dokumentformatet ska överensstämma med den bokade ytan undantaget utfallande annonser som ska ha 5 mm extra skärsmån: Uppslag 420 x 297 mm, 1/1-sida, 210 x 297 mm plus 5 mm skärsmån runt om. 1/2-sidor, 210 x 148 mm respektive 100 x 297 mm, plus 5 mm skärsmån.

Färgannonser får bara innehålla CMYK färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras. För detta finns ICC-profil att ladda ner från denna sida och kan användas i samband med konverteringen till PDF.

Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte överstiga 300% för att undvika produktionsproblem.

Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt.

Bilder i annonsen måste vara monterade högupplösta och inkluderade i EPS- respektive PDF-filen. Den effektiva upplösningen bör vara över 300 dpi(118 p/cm). Skalning och beskärning av bilder bör ske i ett bildbehandlingsprogram för att undvika att upplösningen ändras.

Text och linjer av liten grad ska inte ligga negativt eller i flera färgseparationer för att bibehålla läsbarheten.

Annonsören ansvarar för att annonsmaterialet är producerat så att det överstämmer med kraven angivna ovan.