Lämna material / Leave material

Viktigt att döpa filen/dokumentet enligt följande: ÅrNr_Företag_Format_Kampanj.pdf

» VVS-Forum nr 9/2020 = utgivningsdag 24 september 2020.

» VVS-Forum nr 10/2020 = utgivningsdag 22 oktober 2020.

» VVS-Forum nr 11/2020 = utgivningsdag 19 november 2020.

» VVS-Forum nr 12/2020 = utgivningsdag 17 december 2020.

 

VVS-Forum digitalt material

Viktigt att döpa filen enligt detta format  Vecka_År_Företag_web eller nyhetsbrev

» DIGTALT MATERIAL (banners med mera)

________________________________________

Hämta/spara ICC-Profil för VVS-Forum.

Hämta/spara PDF-inställning för VVS-Forum.
________________________________________

Filformat

Annonser till VVS Forum måste vara sparade som en PDF-fil eller EPS-fil där typsnitten finns inkluderade.

PDF-annonser i VVS Forum ska vara i version PDF 1.3 och kompatibla med Acrobat 4. Därutöver ska filen överensstämma med PDF/X1a standarden som är en ISO-standard för utformning av PDF filer för tryck. VVS Forum rekommenderar att använda inställningarna som finns att ladda ner från denna sida för att skapa annonsen.

Dokumentformatet ska överensstämma med den bokade ytan undantaget utfallande annonser som ska ha 5 mm extra skärsmån: Uppslag 420 x 297 mm, 1/1-sida, 210 x 297 mm plus 5 mm skärsmån runt om. 1/2-sidor, 210 x 148 mm respektive 100 x 297 mm, plus 5 mm skärsmån.

Färgannonser får bara innehålla CMYK färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras. För detta finns ICC-profil att ladda ner från denna sida och kan användas i samband med konverteringen till PDF.

Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte överstiga 300% för att undvika produktionsproblem.

Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt.

Bilder i annonsen måste vara monterade högupplösta och inkluderade i EPS- respektive PDF-filen. Den effektiva upplösningen bör vara över 300 dpi(118 p/cm). Skalning och beskärning av bilder bör ske i ett bildbehandlingsprogram för att undvika att upplösningen ändras.

Text och linjer av liten grad ska inte ligga negativt eller i flera färgseparationer för att bibehålla läsbarheten.

Annonsören ansvarar för att annonsmaterialet är producerat så att det överstämmer med kraven angivna ovan.