Foto: GettyImages

Mässingskunskap samlas i app

24 jan 2020 |

Nu finns utbildningsmaterial om mässing fritt tillgängligt. Det är projektet Cobra – Competens Brass – som ska fylla ett akut behov inom svensk mässingsindustri.

Vattenmätaren med ultraljudssensor (t v) är här ihopkopplad med en fjärrstyrd ventil (t h). Foto Johanna Lindberg

Lyssnande mätare upptäcker vattenläckor

03 jan 2020 |

Stora mängder dricksvatten läcker obemärkt från privata fastigheter, vilket kostar pengar och energi. Det vill fem kommuner åtgärda med nya vattenmätare som avlyssnar rören.