Kopplingsledningarna sitter fastsatta med buntband tillsammans med spillvattenröret och ledningar för värme, varmvatten och VVC. På andra sidan sitter kallvattenledningen, distanserad från de andra ledningarna med korta pendelstänger, och även de fastsatta med buntband. Foto: Jan Fredriksson

Isoleringsfelen blir tv

12 nov 2019 |

Efter VVS-Forums granskning uppmärksammar SVT den bristfälliga isoleringen på vattenledningar.