Under ett gjutjärnslock på parkeringen utanför förskolan finns fettavskiljaren. Foto: Jesper Mott

Glada bakterier fixar fettpropparna

18 jun 2019 |

Minskad risk för fettproppar i avloppsledningar och färre tömningar av fettavskiljare. Det blir resultatet när bakterier som äter fett får hjälpa till. Hälften av Sveriges kommuner har valt att satsa på tekniken.