Foto: iStock

IoT förenklar fjärrvärmemätning

09 maj 2018 |

Det största projektet i Europa med smarta värmemätare genomförs nu i 400 villor söder om Stockholm. Internet-of-Things gör mätning och underhåll enklare och billigare.