Testriggen med en 7,5 meter lång kanal. Foto: Rise

Ozon och UV bidrar inte till mer värmeåtervinning

04 sep 2019 |

Varken ozon eller UV-ljus i frånluftkanaler räcker för att möjliggöra värmeåtervinning från storkök. Mängden fett och partiklar som åker ut genom kanalen och fastnar i aggregatets filter är stor, visar en forskarstudie.