Film: Torkild

Generalstopp i avloppet

19 sep 2018 |

Det blev ett generalstopp i det här småländska tryckavloppet. Anläggaren Torkild var på plats och filmade förloppet.

Illustration: Stellavik/Jan Fredriksson

Avfrostningen är gratis

19 sep 2018 |

Innovativ teknik undviker luft/vattenvärmepumpens akilleshäl: Avfrostningen. Dessutom får tappvarmvattnet hög temperatur utan att sänka värmefaktorn.