Foto: Shutterstock

Alplandet är världsledande på solfångare

23 nov 2018 |

Med tusentals bergs­toppar på omkring 3 000 meters höjd över havet och ett 30-tal glaciärer är inte Österrike det land man förknippar med sol­energi. Men landet har näst högsta solfångar­effekten per in­vånare i världen.

Flygfoto över Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Dokumenten visar hur prestigebyggen bommar energikraven

22 nov 2018 |

ENERGILÄCKAGET Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms hållbarhetsprofilområden, med hög status i energi- och miljöfrågor. Men flera hus klarar inte energikraven, enligt VVS-Forums granskning av energideklarationerna.