Foto: iStock

Debatter och insänt

Här finns debatter och insända artiklar som publicerats i VVS-Forum.

Ventilationskonsulterna måste klara beräkningar

DEBATT I bland upplevs kompetensen hos underentreprenörernas egna konsulter som lägre jämfört med de större etablerade installationskonsulternas. Det menar Johnny Kellner, fristående energi- och klimatstrateg

Läs mer här. (Publicerad 2019-04-17)

 

”Byggreglerna behöver ändras nu”

DEBATT Dagens energikrav ger inte energisnåla byggnader, skriver Energiföretagen, SKL, Energieffektiviseringsföretagen och Forum för energieffektivt byggande.

Läs mer här. (Publicerad 2018-12-20)

 

Luftväxling som luftkvalitet

DEBATT Utbyte av luft betyder inte automatiskt att luftkvaliteten blir högre. VVS-konsulten Göran Stålbom ger en bakgrund och översikt av resonemang som kan ha lett branschen in på villovägar.

Läs mer här. (Publicerad 2018-09-27)

 

Dags för ett ändrat synsätt i bygglagstiftningen

DEBATT Tillämpningen av byggreglerna leder till fusk och genvägar, att projektörer passiviseras och att brukarnas krav och mål får stå tillbaka. Det menar Hans Severinson som deltagit i en färsk undersökning.

Läs mer här. (Publicerad 2018-05-21)

 

Installatörer långt efter

DEBATT Miljöklassningssystem och LCA-analyser visar på stora brister i dokumentationen från installationsbranschen. Det menar Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg, som jämför med den övriga byggbranschen.

Läs mer här. (Publicerad 2018-03-26)

 

Ställ certifieringskrav på energiberäknare

INSÄNT Moderna energisnåla flerbostadshus är komplexa och svåra att energiberäkna. Felaktiga beräkningar kan få allvarliga konsekvenser. Därför krävs styrkt kompetens hos dem som utför dem, menar Johnny Kellner.

Läs mer här. (Publicerad 2018-01-24)

 

Rättvisa byggregler för småhus

INSÄNT Energikraven i de nya byggreglerna ger rättvisa värden på primärenergi, oavsett uppvärmningssätt. Det är en av slutsatserna från Per Kempe, Projektengagemang, som har jämfört två småhus, teoretiskt flyttade från norr till söder.

Läs mer här. (Publicerad 2017-12-11)

 

”Ett hus ska stå i mer än 100 år – därför fasar vi ut koppar”

REPLIK Koppar är ett material som inte har någon plats i en cirkulär ekonomi, kopparhalterna i avloppsreningsverkens rötslam måste minska, skriver Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige, och Jonny Hellman, vd Byggvarubedömningen.

Läs mer här. (Publicerad 2017-09-29)

 

”Boken om fukt och mögel skrevs av rötskyddsintressenter”

REPLIK Göran Stålboms och Anders Lundins artiklar luftar frustration över att innemiljöforskningen har levererat få svar när det gäller fukt och mögel. Det borde inte överraska eftersom rötskyddsmedelsaktörer har påverkat starkt menar Johnny Lorentzen och Gunnar Johanson från IMM.

Läs mer här. (Publicerad 2017-08-28)

 

Dålig ventilationslösning i småhus

INSÄNT I Sverige levereras merparten av alla småhus med sämsta tänkbara ventilationslösning. Det menar Hans Östberg från Östberg Group och frågar retoriskt när vi i Sverige ska börja leverera ventilationslösning till småhus som uppfyller kraven på komfort och miljö?

Läs mer här. (Publicerad 2017-06-22)

 

Miljöbedömningarna är olika

SVAR Sveriges fyra miljöbedömningssystem har olika inställning till koppar. Enligt Byggvarubedömningen och Svanen miljömärkning ska materialet fasas ut, klassningen hos Basta och SundaHus är mer tolerant.

Läs mer här. (Publicerad 2017-06-16)

 

Koppar utfasas utan grund

DEBATT Miljömärkningssystemen Byggvarubedömningen och Svanen miljömärkning uppmanar till utfasning av koppar. Uppmaningen bygger på faktafel och saknar vetenskaplig grund menar Pia Voutilainen från Scandinavian Copper Development Association.

Läs mer här. (Publicerad 2017-06-15)

 

Vänd gärna blad men läs början av boken först

REPLIK Anders Lundin, tidigare ordförande i Swesiaq, ger sin syn på Göran Stålboms debattartikel om innemiljöforskningen.

Läs mer här. (Publicerad 2017-05-23)

 

Dags att vända blad i innemiljöforskningen?

DEBATT Har innemiljöforskningen under 1980- och 1990-talen lett utvecklingen av myndigheternas regler åt fel håll? Den frågan ställer VVS-konsulten Göran Stålbom i en debattartikel.

Lär mer här. (Publicerad 2017-01-25)

Läs hela artikeln i pdf-format här.

 

”Solvärmeinvesteringar på 60–70 miljarder väntar VVS-branschen”

DEBATT Solvärmen har hamnat i skuggan av solel. Men det finns en oerhörd potential i att komplettera andra värmesystem med solfångare och en gigantisk marknad för VVS-branschen. Det menar solvärmeexperten och debattören Lars Andrén.

Läs mer här. (Publicerad 2016-05-02)