Annonsera

KONTAKTA FÖR ANNONSERING / CONTACT FOR ADVERTISING

Anne-Marie Eriksson

 Anne-Marie Eriksson

 annonschef / advertising manager

 +46 70 962 75 38

 anne-marie.eriksson@vvsforum.se

 

> Ladda ner Annonspriser 2017 i PDF-format här.

> Ladda ner Annonspriser 2018 i PDF-format här.

> Download advertisement rates and publication schedule 2017 as PDF here.

 

Ugivningsschema 2018 (utgivningsdagarna är ungefärliga)

Nr Utgivn.dag Utgivn.vecka Materialdag  
 
1 25 januari 4 10 januari  
 
2 22 februari 8 7 februari  Marknadsöversikt: Golvbrunnar.
 
3 22 mars 12 7 mars  Tema: Komfortkyla.
 Delas ut på Nordbygg 10–13 april.
 
4 26 april 17 11 april  
 
5 24 maj 21 9 maj  Tema: Energismart renovering.
 
6 21 juni 25 6 juni  
 
7-8 30 augusti 35 15 augusti  
 
9 27 september 39 12 september  Tema: Tysta VVS-installationer.
 
10 25 oktober 43 10 oktober  Marknadsöversikt:
 Frånluftsvärmepumpar.
 
11 22 november 47 7 november  Tema: Våtrum.
 
12 20 december 51 5 december  
 
TS-fackpressupplaga: 21.000 ex/nr 2016. / Medlem i Sveriges Tidskrifter. ISSN 0346-4644.

 

Utgivningsschema 2017 (utgivningsdagarna är ungefärliga)

Nr Utgivn.
dag
Utgivn.
vecka
Material-dag    
1 26 januari 4 11 januari    
2 23 februari 8 8 februari   Marknadsöversikt: Cirkulationspumpar.
Delas ut på Fastighetsmässan i Stockholm 15–16 mars.
3 23 mars 12 8 mars   Tema: Smart installationsteknik.
Delas ut på Bygg & VVS-mässan i Malmö 26–27 april.
4 27 april 17 12 april    
5 26 maj 21 10 maj   Marknadsöversikt: Varmvattenberedare
6 22 juni 25 7 juni    
7/8 31 augusti 35 16 augusti   Fokus: Almedalen.
Delas ut på Fastighetsmässan i Göteborg 6–7 september.
9 28 september 39 13 september   Marknadsöversikt: Luft/luftvärmepumpar.
10 26 oktober 43 11 oktober   Tema: Hållbara VVS-installationer.
11 23 november 47 8 november   Marknadsöversikt: Vedpannor.
12 21 december 51 6 december    
 
TS-fackpressupplaga: 20.900 ex/nr 2015. / Medlem i Sveriges Tidskrifter. ISSN 0346-4644.