Logga in

ROT-bakläxa för Skatteverket

Publicerad
12 okt 2017, 06:30

Ett VVS-företag i Småland vann första ronden mot Skatteverket i ett ROT-ärende.

I vintras avslog Skatteverket det småländska VVS-företags begäran om en ROT-utbetalning på drygt 7 000 kronor för utfört arbete åt en privatperson.

Skatteverket menar att bolagets begäran grundas på en schablonberäknad arbetskostnad, något som myndigheten hävdar inte kan användas i det här fallet.

ROT-avdraget stekhet fråga i riksdagen

Skatteverket menar att den schablonberäknade arbetskostnaden bara kan användas i samband med totalentreprenad till fast pris.

Enligt bolagets faktura till köparen har bolaget levererat varmvattenberedare, cirkulationspump och expansionskärl, utfört installation av värmepump, yttre cirkulationspump, expansionskärl, elinstallation och pluggning av varmvattenberedare samt tillhandahållit servicebil och fästmaterial.

Total kostnad uppgår till cirka 81 000 kronor (inklusive moms) varav arbetskostnaden är drygt 24 000 kronor.

Så mycket minskar ROT-avdragen

I sitt överklagande kräver VVS-företaget att ROT-utbetalningen ska medges. Bolaget pekar på att man har utfört ett värmepumpbyte och beräknat arbetskostnaden schablonmässigt till 30 procent av totalkostnaden.

Men Skatteverket menar att vid användning av schablonen på 30 procent skiljs extraarbeten som inte ingår i schablonen bort vid beräkningen.

Kostnader för servicebil med mera får inte medräknas i grundentreprenaden. I det här fallet går det inte att avgöra vad det skattereduktionsgrundande underlaget består av, enligt Skatteverket.

Drabbar installationsbranschen mycket hårt

Enligt ett vägledande domslut från Högsta förvaltningsdomstolen i somras ska arbetskostnaden uppskattas till vad som i det enskilda fallet är skäligt.

Enligt Förvaltningsrätten i Linköping bör frågan om vad som kan anses vara skäligt belopp utredas och prövas av Skatteverket.

Förvaltningsrätten upphäver därför Skatteverkets tidigare beslut och ska nu åter pröva frågan om vad som kan anses vara skäligt belopp.