Logga in

Klubbat och klart för Installatörsföretagen

Publicerad
15 sep 2017, 15:01

Det fanns några kritiska röster när det slutliga beslutet om att lägga ner VVS Företagen och EIO och låta föreningarna uppgå i Installatörsföretagen togs i dag i Stockholm.

Men kritiken fick inte gehör hos det hundratalet medlemmar som samlats på Hotell Continental i Stockholm.

Historiskt beslut om samgående 

I stället fattade VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO det formella beslutet att bilda den gemensamma föreningen Installatörsföretagen (IN).

VVS Företagens och EIO:s över 3 650 medlemsföretag med cirka 49 000 anställda förs nu över till Installatörsföretagen.

De kollektivavtal som är träffade av de gamla föreningarna kommer att fortsätta gälla även framöver.

Företagsrådgivarna kommer också att fortsätta finnas till hands för medlemmarnas behov.

Här blir VVS Företagen och EIO en förening 

– Det här känns jättebra, det hör till en demokratisk förening att det finns kritiker, säger Anders Mattsson, som omvaldes till ordförande i IN på dagens extra föreningsstämma.

Nästa steg blir att sjösätta den nya föreningen den 1 januari 2018.

IN blir större än Sveriges Byggindustrier, vars tidigare vd Ola Månsson snart tar över ledningen från Jan Siezing på IN.

Han blir ny vd på Installatörsföretagen

IN:s nya styrelse får också en hög kvinnorepresentation, 30 procent, jämfört med genomsnittet i branschen på 20 procent.

Saknas kvinnor i var tredje styrelse

Det här är de ordinarie ledamöterna i den nya styrelsen:

  • Anders Mattsson, ordförande, AB CJ Björnberg
  • Johnny Petré, vice ordförande, Lindsténs Elektriska AB
  • Rikard Hanson, AB Oscar Hanson VVS.
  • Liselott Gustafsson, Gustafssons Rör i Umeå AB
  • Lennart Petersson, Assemblin VS AB
  • Thomas Carlsson, Eltaktik i Sverige AB
  • Mikael Vestlund, Midroc Electro AB
  • Theresa Östman, GF 100 AB
  • Marie Olsson, Elektriska AB Lennström
  • Staffan Påhlsson, Bravida Sverige AB