Logga in

Klotterdebatten engagerar, förändring är ett måste

Publicerad
21 jul 2017, 10:17

”En massa lipande tjejer som gnäller”, lyder ett inlägg i debatten. Klotter väcker känslor – framförallt hos män. Samtidigt förfasas många och majoriteten önskar ett slut på traditionella normer.

Via VVS-Forums och Elinstallatörens Facebooksidor har debatten kring vår artikel om Karolina Dahl diskuterats. Diskussionerna har gått kring hur klotter ska tacklas och om homogeniteten inom byggbranschen. Frågan om hur klotter och jargongen på byggen i stort uppkommit kan, som Arconas vd Jeanette Saveros menar, vara roten till att få bukt med problemet. Nille Thorsell på Svenska elektrikerförbundet (SEF) pekar på att det osvikligen är på grund av att branschen är mansdominerad.

– Jargongen inom bygg uppstår eftersom den domineras av män. Det är lika påtagligt som när jag gjorde lumpen, där förekom samma typ av klotter som i Karolinas fall. Men där handlar det om 18-åriga pojkar, inte vuxna människor. Jag tänker som med studentflaken. I lumpen är det ungdomar som gör ”idiotiska saker”, vi vuxna ska inte applådera att det är bra, det ska fördömas.

Hon tittade på TV och bestämde sig, ”Jag ska bli VVS-montör”.

”Det går inte att säga om någon är homosexuell, nu är det dags för dig att komma ut och ta kampen. Vi inom branschen och på byggena ska få hen att känna sig bekväm på sin arbetsplats, hen ska inte känna tvekan överhuvudtaget.”

Nille Thorsell, SEF

50 personer om året dör på jobbet. Inom bygg pekas det på maskulina normer.

”En massa lipande tjejer som gnäller och hänger upp sig på allt”, lyder en av kommentarerna. En annan menar att det är sexism att peka ut vita män som ensamt skyldiga till problemet.

– Felet är att man blir kränkt när det pratas om alla vita män. Det är inte det, det handlar om, det finns många vita män som inte alls stödjer detta, men det är den dominerande gruppen och då måste det belysas, vi måste agera och säga att det här är fan inte okej, säger Nille Thorsell och fortsätter.

– Det går inte att säga om någon som är homosexuell, nu är det dags för dig att komma ut och ta kampen. Vi inom branschen och på byggena ska få hen att känna sig bekväm på sin arbetsplats, hen ska inte känna tvekan överhuvudtaget.

Installations- och byggföretag saknar kvinnor. Hon är branschens enda styrelseordförande.

”Många tycker nog att det är idioter, en del orkar inte bråka och andra skrattar och tycker, det där ar roligt skrivet. Varje gång du gör det ger du ett tyst godkännande om att det är okej, och det är jäkligt farligt.”

Nille Thorsell, SEF

 Humorfrågan har också diskuterats. En del kommenterar att det är tänkt att vara roligt, ”jag skulle inte ta illa upp” säger en av männen som kommenterar.

– Alla kan säga plumpa saker, har man klottrat har man gått ett steg längre. Har man dessutom skrivit ”hora” om en kvinnlig kollega finns ingen humor överhuvudtaget. Du kan inte kränka eller trakassera någon. Det är aldrig jag som bestämmer vad som är humor, det är alltid mottagaren som avgör det, säger Nille Thorsell och tillägger.

– Många tycker nog att det är idioter, en del orkar inte bråka och andra skrattar och tycker, det där var roligt skrivet. Varje gång du gör det ger du ett tyst godkännande om att det är okej, och det är jäkligt farligt.

Karolina uppmärksammade toalettklottret, hon är inte ensam i sanitetsfrågan. ”Att gå på toaletten toaletten borde vara en självklarhet”.

”Många tänker att är man feminist hatar man män. Det är inte det, det handlar om, jag vill ha ett könsneutralt samhället, en könsneutral bransch där alla är välkomna.”

Nille Thorsell, SEF

Byggbranschen består till stor del av vita, heterosexuella, medelåldersmän säger Nille Thorsell. En grupp till vilken han själv säger sig tillhöra. Han kallar sig feminist, något som retar upp i forumen på Facebook.

– Många tänker att är man feminist hatar man män. Det är inte det, det handlar om. Jag vill ha ett könsneutralt samhället, en könsneutral bransch där alla är välkomna.

Många kommentarer riktar sig till kvinnodominerade yrken och att jargongen inte är bättre där än i byggbranschen.

– Nej säger jag då, det är inte vårat ansvar. Vi ansvarar för vårt område och våra arbetsplatser.

El- och VVS-företaget som för jämlikhetensskull flaggar med regnbågen.

”Hur ska jag förklara för min treårige son att på pappas jobb ritar vi snoppar och snippor? Han måste ju tro att vi är helt dumma i huvudet som gör något man inte ens gör hos dagmamman. Problemet måste uppmärksammas av fler, fler måste våga säga till men också bli tagna på allvar. Det gäller inte bara arbetstagarna, arbetsledare och chefer måste ta dessa frågor seriöst. Då kan vi förändra branschen.”

Nille Thorsell, SEF

Bolagsstyrelsen där kvinnor är i majoritet.

Bland de kvinnor som uttalat sig viaVVS-Forums och Elinstallatörens Facebooksidor, verkar en känsla av hopplöshet infinna sig. ”Är det här på riktigt? 2017? Har inte utvecklingen på somliga kommit längre? Var felar det?”. En annan ställer sig frågan om vad det är för ”fel på folk”. Nille Thorsell belyser avslutningsvis vad branschen och samhället lämnar till nästa generation.

– Hur ska jag förklara för min treårige son att på pappas jobb ritar vi snoppar och snippor? Han måste ju tro att vi är helt dumma i huvudet som gör något man inte ens gör hos dagmamman. Problemet måste uppmärksammas av fler, fler måste våga säga till men också bli tagna på allvar. Det gäller inte bara arbetstagarna, arbetsledare och chefer måste ta dessa frågor seriöst. Då kan vi förändra branschen.

Även om en överhängande del kommentarer kan tolkas som sexistiska går det att summera att en majoritet av de som tyckt till vill se en förändring, få in fler kvinnor i branschen och att branschen står inför en tuff men nödvändig utmaning.

De tog på sig ”pussy hats” i solidaritetens anda, det blev föga populärt.