Logga in

Så hanterar du 3:12-reglerna

Publicerad
21 jun 2017, 06:00

Rådet att ta ut maximal vinst under 2017 gäller trots att regeringen nu delvis backat i sitt förslag. Det skriver VVS-Forums skatteexpert Hans Peter Larsson.

Företrädare för den forna alliansen har sagt att de vill stoppa varje försämring för ägare till mindre bolag. Mitt stalltips är att oppositionen kanske lyckas få regeringen att backa lite till, men inte att den lyckas stoppa hela förslaget. Om den inte är beredd att fälla hela höstbudgeten, vilket oppositionen i slutändan sannolikt inte är.

Så parerar du tuffare 3:12-regler.

Den del som jag tror rege­ringen kommer att lyckas driva igenom är höjningen av skattesatsen på den kapitalbeskattade utdelningen från 20 till 25 procent. I vart fall blir det ingen sänkning. Det är säkert. Vinster som ägaren avser att plocka ut kan därför lika väl tas ut under 2017 som senare. Svar får vi när höstbudgeten kommer 20 september. Det går att under vissa förutsättningar lämna utdelning även på extra bolagsstämma efter det datumet. Gå igenom strategin med revisorn och lös upp reserveringar i bokslutet så att vinsten kan delas ut.

Att regeringen väljer att inte gå vidare med de kraftigaste försämringarna som utredningen föreslog beror sannolikt till stor del på Miljöpartiet. Partiet har inte önskat se några försämringar för ägare till de minsta bolagen och vill heller inte tvinga fram högre löneuttag hos ägarna. Därför behålls utdelningsnivån 160 000 kronor för ägare som väljer att använda schablonregeln för utdelning. För ägare som väljer huvudregeln, att använda storleken på lönesumman i bolaget som bas för utdelningen, behålls dagens krav på eget löneuttag. Detta höjs inte till upp mot 900 000 kronor. Förslaget att höja skatten på utdelningen från 20 till 25 procent har regeringen dock gått vidare med. Detta gäller då på utdelningar från 1 januari 2018. Därav mitt råd om att ta ut maximal utdelning som bolaget klarar i år.

En försämring föreslås för ett mindre antal ägare som tar ut lite större utdelningar, mer än sitt gränsbelopp. Denna beskattas ju som inkomst av tjänst upp till viss nivå. Det taket höjs nu till 7,4 miljoner i förslaget. Det ger en skatte­höjning med som mest upp till drygt 600 000 kronor. Rådet att ta utdelning i år gäller alltså även för ägare som avser att ta en större utdelning från sitt företag.

Nästa fråga i min förra krönika var höjd skatt på fastigheter som säljs genom bolag. Det förslaget har regeringen skjutit på till efter valet. Förslaget anses fördyra byggandet, vilket inte är någon vinnare inom politiken i dag. Därtill anses fastighetssektorn redan vara överbeskattad på grund av fastighetsskatten på kommersiella lokaler.

Förslaget innebär att den vinst som finns på en fastighet som ligger i bolag, och som i dag inte beskattas då aktierna säljs i stället för fastigheten direkt, ska skattas fram vid försäljningen. Detta påverkar givetvis priset då skatten i praktiken kommer att betalas av köparen.

”Jag tror att förslaget kommer tillbaka efter valet.”

En köpare av ett bolag med en fastighet i bör därför pruta på priset på bolaget och på motsvarande sätt får nog en säljare räkna med att inte få ”fullt” betalt tills frågan är avgjord. Frågan kan även regleras i försäljningsavtalet. Just nu råder även i denna fråga osäkerhet.

Vårpropositionen som kom innehöll inga överraskningar och de konkreta förslagen var få. Viktigast för företagare är att så kallade miljöbilar som tjänstebilar känns allt osäkrare vad gäller andrahandsvärden. Håll koll på vad som ger olika nedsättningar av förmånsvärden, med mera, för olika modeller. Därtill höjs ett antal miljöskatter på olika kemikalier. Regeringen skrev också att man kommer att lägga ett balanserat förslag till skärpta 3:12-regler.

Nyligen har ett antal ägare till olika riskkapitalbolag fått sina deklarationer ändrade så att dessa till stor del kommer att beskattas som lön för inkomster från dessa bolag. Två saker i domarna påverkar även andra företagare. Det första är att tolkningen av olika uttryck i lagen har utvidgats i flera av domarna. Det gäller till exempel vilka som omfattas av de så kallade 3:12-reglerna. Den som i dag anser sig vara passiv ägare i sådant bolag bör stämma av detta så att bedömningen håller även i ljuset av domarna. Det andra är att den som lämnar en upplysning till sin deklaration om något är osäkert, för att därigenom inte påföras skattetillägg, nu måste upplysa om varenda detalj för att inte åka på skattetillägg med 40 procent om bedömningen i den egna deklarationen skulle vara fel. Det kan till exempel gälla i samband med ägar­byten, värderingar, med mera. Diskutera saken med revisorn eller skatterådgivaren.

1. Överväg att ta ut maximal kapitalbeskattad aktie­utdelning från ditt fåmansföretag under 2017.

2. Inför sommaren kan tjänsteresa, konferens, mässbesök, med mera, kombineras med egen ledighet. Se till att ta alla privata merkostnader privat!

3. Se över företagets innehav av fritidshus, ofta i äldre företag. Överväg att köpa ut dem privat till marknadsvärde när räntorna är låga. Detta för att undvika omfattande förmånsbeskattning.

4. Överväg att ta in kon­sult­insatser mot tidigare arbetsgivare som enskild näringsverksamhet om beloppen är begränsade.

5. Bevaka innehållet i regeringens höstbudget 20 september.