Logga in

Här blir VVS Företagen och EIO en förening

Publicerad
21 maj 2017, 19:24

Nu har första steget tagits för sammanslagningen av VVS Företagen och EIO i en gemensam arbetsgivare- och branschförening. Så här har VVS-branschen organiserat sig genom tiderna.

Fredagen den 19 maj tog föreningarna EIO och VVS Företagen beslut på varsitt årsmöte på Hotell Scandic Continental i Stockholm om att bli en gemensam arbetsgivar- och branschförening.

Se TV-inslag från VVS-Forum Play här.

De båda föreningarna representerar över 3 650 medlemsföretag med cirka 49 000 anställda, alla verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla och teknisk isolering. Därmed blir Installatörsföretagen större än Sveriges Byggindustrier (BI) och en av de större organisationerna inom Svenskt Näringsliv.

”Det känns bra att vi har klubbat igenom ett historiskt beslut.”

Anders Mattsson, ordförande i VVS Företagen

– Det känns bra att vi har klubbat igenom ett historiskt beslut och tagit ett första steg. Nästa steg tas vid extrastämman den 19 september, eftersom det krävs två stämmor i rad för ett sådant här stort beslut, säger Anders Mattsson, ordförande i VVS Företagen, tillika ordförande i Installatörsföretagen.

– Det vi har nu är inte samma produkt som vi började arbeta med 2014 – det här är mycket, mycket bättre. Vår bransch är inte så förändringsbenägen, tvärtom så är vi ganska konservativa. Men när vi ser hur omvärlden förändras, hur marknaden konsoliderar sig, så måste vi bli starkare och bygga ett kluster för att bemöta marknaden och kunderna, menar han och tillägger att det enda orosmolnet på himlen just nu är resursproblemet, bristen på arbetskraft.

– Det är en stor utmaning för branschen, det är ingen annan som hjälper oss med detta, konstaterar han.

Punkten 12A på årsmötets dagordning lyder:

”Framställning angående samgående mellan VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO/blivande föreningen Installatörsföretagen.”

Mötets ordförande Anders Mattson kunde med ett lätt handslag slå ordförandeklubban (märkt RR) i bordet och hade hela mötet med sig.

 

Historisk ordförandeklubba.

 

 

 

 

 

FAKTA/VVS FÖRETAGEN GENOM ÅREN

  • Rörledningsfirmornas Riksförbund (RR) bildas 1918 och skulle nästa år kunnat fira 100-årsjubileum.
  • Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) bildas 1945.
  • Rörfirmornas Riksorganisation (RR) bildas 1967.
  • VVS-Entreprenörernas Arbetsgivarförbund (VVS-E) bildas 1986.
  • VVS-Installatörerna bildas 1996, efter sammanslagning av VVS-E och RR.
  • VVS-Installatörerna byter namn till VVS Företagen 2007.