Logga in

Det här påverkar när kommuner ökar underhållet

Publicerad
25 apr 2017, 12:46

Räntenivåer inte mest avgörande faktorn för kommunala bolag.

Det är hyrornas utveckling som mest påverkar om kommunala bostadsbolag ska ha råd att utföra planerat underhåll. Det visar en enkät från Industrifakta med 100 större bostadsbolag, både kommunala och privata.

Analysföretaget Industrifakta pratar löpande med 100 större bostadsbolag både kommunala och privatägda. Knappt hälften av de tillfrågade bolagen tror på en måttlig ökning av underhållet under de närmaste fem åren. Fyra av tio tror att underhållsvolymen ligger kvar på oförändrad nivå.

För de kommunala bolagen i undersökningen spelar hyresintäkterna en avsevärt mycket större roll än ränteutvecklingen när det gäller att hantera planerat underhåll.

Det största behovet av underhåll finns, även fortsättningsvis, i eftersatta områden.