Logga in

Uppmanas åtgärda gammalt fel

Publicerad
6 dec 2016, 13:32

Ett hantverksföretag rekommenderas att åtgärda fel i en åtta år gammal badrumsrenovering. Det är utfallet i ett vägledande beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Ärendet i ARN gäller en badrumsrenoverings som utfördes i mars 2007. I juni 2015 reklamerade konsumenten arbetet med hänvisning till att golvet hade bakfall och att det saknades vattentät inklädnad i ett kopplingsskåp.

ARN bedömer att konsumenten inte kunde ha upptäckt felen tidigare. Att kopplingsskåpet saknar vattentät inklädnad går inte att upptäcka som lekman. Bakfallet går inte att upptäcka okulärt och eftersom konsumenten endast använder badkaret förekommer inte något vatten på golvet som skulle kunna påvisa bakfallet.

ARN rekommenderar därför företaget att avhjälpa felet i kopplingsskåpet. Men att avhjälpa bakfallet bedöms vara oskäligt dyrt eftersom det skulle kräva omrenovering och konsumenten har trots allt kunnat använda badrummet under lång tid. Ett skäligt prisavdrag är 7 000 kronor, motsvarande cirka 10 procent av det ursprungliga priset, menar ARN.