Tillväxt med lägre lönsamhet

Publicerad 13 dec 2016, 09:50

Konsult- och arkitektbranschen växter kraftigt – i omsättning och antal anställda. Men lönsamheten hänger inte med, enligt Svenska Teknik och Designföretagens rapport Branschöversikten.

Svenska Teknik och Designföretagens (STD-företagen) rapport Branschöversikten, visar att branschen växer rekordsnabbt. Den består nu av drygt 11 000 företag som tillsammans omsatte 65 miljarder kronor och sysselsatte 55 000 medarbetare under 2015. Det är en ökning med 8 procent mellan 2014 och 2015, mätt i både omsättning och antal anställda. Det är långt mer än de senaste tio årens genomsnittliga ökning av omsättningen på 6 procent och av antalet anställda på 4 procent.

Enligt rapporten har debiteringsgraderna ökat och vissa företag har blivit tvungna att tacka nej till uppdrag på grund av personalbrist. Bristen på kompetens har drivit upp personalomsättningen och företagen tvingas allt oftare att öka rekryteringen från varandra.

Rapporten visar också att lönsamhetsutvecklingen i branschen är svagare än väntat. Den genomsnittliga vinstmarginalen var 5,8 procent. Med undantag för förra året är det den lägsta nivån sedan krisen 2009.

– Detta är anmärkningsvärt eftersom vi är mitt inne i en högkonjunktur. Den stora bristen på personal har pressat upp lönekostnaderna vilket har fått en negativ inverkan på företagens lönsamhet menar Magnus Höij, vd STD-företagen, i ett pressmeddelande.

– Under 2015 ökade lönekostnaderna med hela 5,2 procent, medan prisutvecklingen inte alls höll samma takt, säger David Cramér, marknadsanalytiker på STD-företagen.

Rapporten visar att, under de senaste fyra åren, ökade genomsnittsarvoden med 2,4 procent för teknikkonsulterna, 6,8 procent för arkitekterna och 3,5 procent för industrikonsulterna. Samtidigt har de genomsnittliga lönekostnaderna ökat med 13 procent under samma period.

– När lönekostnaderna ökar så pass mycket mer än genomsittsarvodena så är det svårt att behålla lönsamheten, trots en något ökad debiteringsgrad. Det är en ekvation som inte går ihop, säger Magnus Höij.