Svensk värmepumptillverkare köper i USA

Publicerad
1 dec 2016, 13:07

Det amerikanska företaget har 115 anställda och tillverkar bland annat lösningar för värme, ventilation och luftkonditionering.

Nibe Industrier har förvärvat verksamheten i Hotwatt, Inc. i Danvers, Massachusetts, i USA. Verksamheten kommer att bli en del i Nibe Elements nordamerikanska företagsgrupp, uppger Nibe i ett pressmeddelande.

Sedan starten 1952, har Hotwatts tillverkningsenheter i Danvers producerat lösningar för värme, ventilation och luftkonditionering samt medicinsk utrustning, laboratorier och andra industriella marknader. Hotwatts produktprogram för värmeelement består av högeffektselement, bandelement, keramiska element inklusive högeffektselementet ”Superwatt”.

Hotwatts omsätter 82 miljoner kronor med en rörelsemarginal runt noll, men som enligt Nibe successivt ska förbättras till Nibes målsatta resultatnivåer, genom att Hotwatt kan utnyttja de fördelar integreringen i Nibe Element medför.

– Förvärvet av Hotwatt tillför ännu ett välkänt varumärke till Nibe Element i Nordamerika och ger kostnadssynergier och kommersiella fördelar för Nibe-gruppen. Deras marknadsposition och omfattande kundbas kommer att medföra ännu en bra plattform för lönsam tillväxt, säger Gerteric Lindquist, vd och koncernchef för Nibe Industrier, i pressmeddelandet.

Hotwatt kommer att fortsätta att bedriva verksamheten och ge kundservice från Danvers under namnet Backer Hotwatt, Inc.

Hotwatt konsolideras i Nibe den 1 december 2016.

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten endast kommer att utgöra en ringa del av Nibe-koncernen.