Högtryck i byggandet av sjukhus och skolor

Publicerad
5 dec 2016, 11:35

Investeringarna i byggande av offentliga hus är större de tre första kvartalen 2016 än för hela 2015.
– Det är en bred uppgång, där både skolor, sjukhus och samlingslokaler har vuxit starkt under året, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta, i ett pressmeddelande.

Industrifakta kommer att presentera en positiv bild av det offentliga husbyggandet i sin kommande konjunkturrapport, som presenteras nu i december.

– Jämför vi projektvolymen i dag med volymen för två år sedan, ligger vi 40 procent högre. Vi märker ett särskilt hårt tryck i Stockholms län, säger Magnus Johansson i pressmeddelandet.

På ett år har volymen ökat med drygt 70 procent. Industrifakta menar att det är en effekt av den starka inflyttningen, det kraftiga bostadsbyggandet och behovet av modernisering av alla de offentliga lokaler som byggdes under 1960- och 1970-talen.

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar och löpande byggnadsunderhåll i landet visar en ökning med nästan 20 procent under ett år, enligt den kommande konjunkturrapporten från Industrifakta.