Företagare riskerar höjd skatt

Publicerad 4 nov 2016, 11:41

Företagare som omfattas av fåmansföretagsregler, eller de så kallade 3:12-reglerna, kan framöver räkna med högre skatt och försämrade möjligheter att ta ut kapitalinkomster. Det kan bli resultatet om den statliga utredning som presenterades i går blir verklighet.

Syftet med utredningen blev tydligt i samband med det tilläggsdirektiv som regeringen tidigare gav till utredaren Christer Silfverberg, nämligen att förslaget från utredningen ska leda till ökade skatteintäkter. I Almedalen i somras sa Erik Ezelius, som är socialdemokratisk ledamot i Skatteutskottet, att regeringen vill stävja den inkomstomvandling från högbeskattad inkomst av arbete till lågbeskattad utdelning.

Det är också huvuddragen i det förslag som nu presenterats. Bland annat måste delägarna i fåmansföretag ta ut högre lön för att kunna tillämpa reglerna om kapitalinkomster. Dessutom kommer skatten på kapitalinkomster att öka.

Svenskt Näringsliv (SN) har reagerat kraftig på förslaget som man betecknar som ”en hård skattesmäll mot entreprenörskap”. SN skriver på sin webbplats bland annat: ”Om skärpningarna genomförs skulle det slå hårt mot entreprenörskap och därmed investeringar och jobb. Förslaget riskerar även slå hårt mot statskassan.” Läs kommentarerna från SN:s skatteexpert Johan Fall här.

Reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2018 och bedöms inbringa knappt 5 miljarder kronor till statskassan.

Förslaget ska nu beredas på finansdepartementet och remissbehandlas.

I nästa nummer av VVS-Forum (12/2016) kommer vår skattekrönikör Hans Peter Larsson att närmare beskriva konsekvenserna av förslaget och lämna tips på lämpliga förberedelser.

Läs mer om utredningsförslaget här.