Driftavtal klart med stor fastighetsägare

Publicerad
28 nov 2016, 15:22

En svensk-norsk installationskoncern har tecknat tekniskt driftavtal med en rikstäckande förvaltare av samhällsfastigheter.

Gunnar Karlsen Sverige ska från årsskiftet sköta teknisk drift åt den privata fastighetsägaren Hemsö i regionerna väst och syd. De nya funktionsavtalen som löper på tre år fokuserar främst på kundnöjdhet, energianvändning och kontinuerligt förbättringsarbete och fastighetsägaren menar att intresset från leverantörerna att delta i upphandlingen har varit stort.

– Under upphandlingsskedet har Gunnar Karlsen på ett utmärkt sätt visat hur de ska arbeta strukturerat med kvalitet och effektivitet för att gemensamt nå Hemsös hållbarhetsmål. Gunnar Karlsen har en dokumenterad historik av att ta väl hand om och utveckla sina medarbetare, vilket borgar för en bra övergång, säger Rikard Nyhrén, fastighetschef på Hemsö, i ett pressmeddelande.

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

– Vi är naturligtvis väldigt glada och samtidigt stolta över det förtroende Hemsö har för oss och vår verksamhet. Vi ser uppdraget som en kvittens på att vår satsning på högkvalitativa och flexibla tjänster där vi har stort fokus på hållbarhet och nöjda hyresgäster är helt rätt. Vi välkomnar Hemsö som kund hos oss och är övertygade om att vi inte ska göra dem besvikna, säger Göran Krawe, vd på Gunnar Karlsen Sverige.

Hemsös upphandlingar för de två återstående regionerna öst och norr pågår.