Logga in

Stort kontorsprojekt för Radiator i Uppsala

Publicerad
26 okt 2016, 15:26

Radiator VVS filial i Uppsala har fått VS-entreprenaden vid ombyggnaden av Mellanskogs huvudkontor i samma stad. Filialen rappporterar också om fem andra nya uppdrag i Uppsala, bland annat på Akademiska sjukhuset. 

Ordervärdet för Radiator vid ombyggnaden av Mellanskogs kontor är cirka 3,2 miljoner kronor. Beställare är In3prenör och fastighetsägare är Vasakronan.

Radiator installerar värmeåtervinning för byggnaderna Biocentrum och MWM-centrum på Campus Ultuna i Uppsala. Ordervärdet är cirka 1,4 miljoner kronor och beställare är Akademiska Hus.

I hus A9 och A 15 på Akademiska sjukhus i Uppsala utför Radiator kylarbeten. Ordervärdet är cirka 900 000 kronor. I hus B19 på sjukhuset svarar Radiator för termostatbyte och injustering. Ordervärdet är cirka 400 000 kronor. Beställare för båda uppdragen är Landstingsservice i Uppsala län.

I en av Uppsala kommuns industrihus fastigheter i centrala Uppsala installerar Radiator kylstråk. Ordervärdet är cirka 880 000 kronor.

I stadsdelen Rickomberga byggs en fastighet om till fyra lägenheter för bostadsrättsföreningen Rickomberga hage. Radiators VS-entreprenad är värd 732 500 kronor. En option finns på ytterligare en likadan ombyggnad.