Logga in

Klart med serviceentreprenör för Stockholms skolor

Publicerad
26 okt 2016, 13:10

Ett av de största installationsbolagen har träffat ett flerårigt serviceavtal med Skolfastigheter i Stockholm (Sisab).

Sisab har tecknat ett serviceavtal med Bravida TSM för VVS-system i fastigheter. Det nya avtalet är på två år, med option på ytterligare två plus två år. Det beräknade ordervärdet är omkring 20–30 miljoner kronor per år.

I serviceavtalet ingår även förvaltningsentreprenad med regelbunden tillsyn och skötsel av VVS-installationer, inklusive felavhjälpande underhåll och jourverksamhet.

Sisab har redan tidigare använt sig av Bravida TSM för felavhjälpande underhåll i fastigheterna. I och med det nya avtalet kommer Bravida att få ytterligare ansvar för underhåll i 90 skolor och 230 förskolor i Stockholmsområdet.

– Sisab fortsätter tillsammans med Bravida arbetet med att optimera och utveckla driften av våra skolor och förskolor, där ansvar och engagemang genomsyrar samarbetet. Allt för att människor skall må bra i våra byggnader, kommenterar Niklas Dalgrip, chef för driftavdelningen på Sisab, i ett pressmeddelande.

Affären leder till omkring tio nya heltidstjänster på Bravida TSM.

– I undervisningslokaler är det avgörande med en sund inomhusmiljö. Då krävs också ett löpande underhåll som man kan lita på. Det känns extra roligt och viktigt att vi får vara med och skapa en bra miljö i lokaler där barn vistas, säger Hamid Bakhtiari, avdelningschef på Bravida TSM.