”Svartjobben ökar”

Publicerad 26 sep 2016, 10:56

När ROT-avdraget sänktes till 30 procent ökade svartjobben. Det anser en överväldigande majoritet, 80 procent, av VVS-Forums läsare som svarat på VVS-Forums webbenkät om ROT-draget.

Vid årsskiftet sänktes ROT-avdraget från 50 till 30 procent, något som upprört delar av VVS- och byggbranschen. Och det är uppenbarligen något som engagerar VVS-Forums läsare. För ett halvår sen gick vi ut med en första webb-enkät om ROT-avdraget, då svarade hela 670 personer. Den här gången svarade inte fullt lika många, 231 personer. Men svaren är väldigt lika, nu som då.

Den enda frågan som skiljer ut sig är om man påverkas av att ROT-avdraget sänkts, där hela 72 procent i dag svarar ja, jämfört med 44 procent i den tidigare enkäten. Men såväl fråga som svarsalternativ var då formulerade på ett annat sätt.

Så här blev resultatet från vår senaste enkät:

  • Drygt 80 procent tror att svartjobben kommer öka på grund av att ROT-avdraget sänkts. Nästan 13 procent tror inte det och övriga vet inte.
  • Nästan 74 procent tycker att det är rätt att skattesubventionera VVS- och byggtjänster. 17 procent anser inte att staten ska subventionera hantverksjobb.
  • Närmare tre fjärdedelar av de svarande, drygt 72 procent, påverkas av ROT-avdragets sänkning. Nästan 25 procent påverkas inte.
  • Omkring 80 procent tycker att ROT-avdraget borde höjas till 50 procent igen. Drygt 16 procent anser inte att ROT-avdraget ska höjas till 50 procent.
  • Hälften av de svarande är entreprenörer och hälften konsumenter.

Medelåldern är 50 år för de som har svarat. Drygt 84 procent är män och närmare 16 procent kvinnor.

Geografiskt är de som svarat fördelade över landet, dock med tyngdpunkt på storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

VVS-Forum har också fått många kommentarer, både positiva och negativa, om ROT-avdraget. Här är ett axplock:

”Fullständig idioti att sänka nivån. Svartjobben ökar markant märker vi och vi kan snart inte längre bedriva vit verksamhet med okej lönsamhet.”

”Innan fick man aldrig frågan om svart jobb, nu är det dagligen…”

Entreprenör, 28 år, Arboga

”Sänkningen är bra, ROT-avdraget ska ju bara vara en tillfällig lösning.”

Konsument och entreprenör, 45 år, Huskvarna.

Fotnot: Enkäten har varit utlagd på VVS-Forums webb och Facebook-sida under veckorna 37–38. Enkäten har dessutom funnits med i VVS-Forums nyhetsbrev.