Miljardstöd till hyresrätter

Publicerad 29 sep 2016, 12:28

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) presenterade i dag investeringsstöd på totalt 11,3 miljarder kronor till investeringar i hyresrätter och studentbostäder.
– Nu kan det byggas fler små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror i Sverige, sa bostadsministern på ett pressmöte i dag i Rosenbad, Stockholm.

För 1,5 år sen utlovade regeringen ett investeringsstödet på över 3 miljarder kronor som skulle få i gång byggandet av hyresrätter. Men det frös inne. När VVS-Forum nyligen intervjuade bostadsministern (se VVS-Forum nr 9/2016) ställde vi en direkt fråga till Peter Eriksson om vad han tänkte göra åt detta.

– Det här är väldigt dåligt, men jag ska se till att investeringsstödet kommer ut nu i höst, genom en förordning där vi har sett över reglerna. Orsaken att stödet inte har kunnat användas är att det inte notifierats av EU, eftersom EU:s regelsystem har ändrats, sa Peter Eriksson då.

Nu har investeringsstödet, eller investeringsstöden som det nu handlar om, blivit verklighet. I dag har regeringen fattat beslut om två förordningar som ska ge ett långsiktigt stöd åt byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Investeringsstödet på totalt 11,3 miljarder kronor för 2016–2019 är den största delen av det bostadspolitiska paket som regeringen presenterade i mars 2015.

Bostadsbyggandet i Sverige är uppe i rekordnivåer men det räcker ändå inte för att täcka det framtida behovet av nya bostäder. Framför allt råder det brist på hyresrätter med rimliga hyror. Regeringen presenterar därför i dag ett investeringsstöd i två delar som ska öka bostadsbyggandet av hyresrätter och studentbostäder ytterligare.

Stödet delas upp i två delar, ett retroaktivt och ett framåtsyftande. Regeringen menar att det behövs en särlösning för att kunna ge stödet retroaktivt. Den ena förordningen gäller stöd för bostäder som byggs från och med den 1 januari 2017. Den andra förordningen gäller de som påbörjats tidigast 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017. Dagens regeringsbeslut är ett resultat efter förhandlingar med Vänsterpartiet.

Men Sveriges Byggindustrier (BI) är kritisk till investeringsstödet.

Björn Wellhagen, BI

– De relativt billiga hyresbostäderna finns redan bland de befintliga bostäderna. Ambitionen att öka byggandet av små billiga hyresrätter blir felriktat eftersom små lägenheter alltid är dyrare per kvadratmeter. Det som byggs i dag är dyrare än det som byggts tidigare, säger Björn Wellhagen näringspolitisk chef på BI i ett pressmeddelande.

Men Hyresgästföreningen välkomnar investeringsstödet.

Marie Linder, ordförande i Hyresgästflörening

– Dagens bostadsbrist är ett stort problem som dämpar både tillväxt, människors utveckling och vår gemensamma välfärd. Särskilt intressant kan stödet bli för de kommuner som har bostadsbrist, men där kostnaderna för att bygga hyresrätter överstiger marknadsvärdet, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.

De allmännyttiga bostadsföretagens organisation, Sabo, tycker också att regeringens förslag är bra.

Anders Nordstrand, vd på Sabo.

– Det permanenta stöd som gäller från den 1 januari 2017 kan göra det möjligt för fastighetsägare att få ihop den ekonomiska kalkylen för bostadsbyggen på orter där det i dag inte är ekonomiskt möjligt, säger Anders Nordstrand, vd för Sabo, i ett pressmeddelande.

– Vår bedömning är att det permanenta stödet kommer leda till ökat bostadsbyggande och det är bra att det är kopplat till ett tak för vilka hyror som får tas ut. På så sätt hålls byggkostnaderna nere, stöd till nyproduktion riskerar annars att gå rakt i byggarnas fickor, menar han.

Det andra stödet är ett tillfälligt stöd som träder i kraft den 8 november i år och går till bostäder som företrädesvis hyrs ut till ekonomiskt svaga hushåll och till projekt som påbörjats efter den 25 mars 2015 och före den 1 mars 2017.

 

FAKTA/Investeringsstöden

  • Stödet riktas till nya hyresbostäder och till nya bostäder för studerande. Stöd kan lämnas till bostäder i såväl flerbostadshus som i småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt.
  • Stödnivåerna är olika i olika delar av landet och är också villkorade med ett hyrestak:
  • 6 600 kr/m2 upp till 35 m2 i Storstockholmsregionen med maxhyra 1 450 kr/m2.
  • 5 300 kr/m2 i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner med maxhyra 1 350 kr/m2.
  • 3 800 kr/m2 i övriga landet.
  • De bostäder och byggnader som byggs med investeringsstöd ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion, enligt Boverkets byggregler.
  • Hyran motsvarar ungefär 4 412 kr/månad för 30 m2, dock något högre i Stockholm, Göteborg och Malmö.