De installerar i partneringprojektet H-huset

Publicerad 28 sep 2016, 08:47

Vid Universitetssjukhuset i Örebro byggs H-huset som en generalentreprenad i partnering. Det är det största pågående projektet i Örebroregionen och VVS-entreprenaderna är totalt värda cirka 175 miljoner kronor.

Instalco-företaget LG Contracting installerar VS och medicinska gaser, Ventpartner luftbehandling och Maxcon sprinkler. Ramböll är VVS-projektör. NCC är beställare och Region Örebro är byggherre. 

H-huset står för Högspecialitetshus. Projektet omfattar nybyggnad av cirka 33 000 m² och ombyggnad för delar av akutmottagning samt vid anslutningar till befintliga byggnader. Byggnaden kommer innehålla öppenvårdslokaler, operationslokaler samt en vårdavdelning. Ögonkliniken i två plan är den största verksamheten och halva vårdavdelningen planeras för ögonpatienter. Nybyggnationen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Ordervärdet för LG Contracting är 98 miljoner kronor. Det är därmed det hittills största projektet för filialen i Örebro som startade 2012. Projektet kommer att sysselsätta 15–20 medarbetare.

– Vi håller nu på med förberedande arbeten till anslutande hus. Det är ett tekniskt komplext projekt för alla inblandade och hela tiden med patienten i fokus, säger Andreas Timmermann, filialchef för LG Contracting i Örebro, till VVS-Forum.

För Ventpartner är ordervärdet cirka 75 miljoner kronor. Företaget kommer att installera cirka 40 aggregat med totalt behandlat tilluftsflöde på 63 000 l/s

Första spadtaget var i augusti och nu pågår markarbeten samt förberedelser för att resa stommen. Projekteringen blir klar i februari nästa år. l juni 2020 ska hela projektet vara färdigt.