Kraftig ökning av bostadsbyggandet

Publicerad 18 aug 2016, 11:49

 

Preliminärt påbörjades byggandet av 33 950 lägenheter under första halvåret. Det är en ökning med hela 44 procent jämfört med samma period 2015, då 23 620 lägenheter började byggas. Det visar nya, preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) för bostadsbyggandet under första halvåret 2016.

Det är lägenheter i flerbostadshus som bidrar mest till den kraftiga ökningen, cirka 27 600 lägenheter påbörjades under första halvåret vilket är hela 50 procent fler än motsvarande period 2015. I småhus påbörjades cirka 6 350 lägenheter under första halvåret vilket är 21 procent fler än under samma period 2015. Av lägenheterna i flerbostadshus var preliminärt 44 procent hyresrätter.

Bostadsbyggandet ökar framför allt i storstädera, Stockholm, Göteborg och Malmö, från 11 288 bostäder första halvåret 2015 till 13 692 bostäder samma period i år.

Läs mer om statistiken här.