Logga in

Nya gifter hotar dricksvattnet

Publicerad
4 jul 2016, 21:24

ALMEDALEN. Vart femte dricksvattenprov innehåller högfluorerade ämnen. Det visar en undersökning av 1 500 prover i råvatten och dricksvatten från Vattenmyndigheten som presenterades i Almedalen i dag.
– Det är skrämmande, eftersom vi inte vet hur farliga de här ämnena är, sa Carola Lindeberg på Vattenmyndigheten för södra Östersjön.

PFAS och PFOS är exempel på relativt nya gifter som hotar vattenförsörjningen. Höga halter av de högfluorerade ämnena kan ge leverskador på försöksdjur och påverka immunförsvaret och reproduktionsförmågan. I höst ska en kartläggning göras av högfluorerade ämnen i dricksvatten.

Det framkom vid ett seminarium på SGU:s forskningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn på måndagen.

På senare tid har man mätt upp extremt höga halter av miljögifter i grundvattnet, inte minst rester av högfluorerade ämnen från brandskyddsmedel. PFOS-baserade brandskum får sedan 2007 inte marknadsföras, och sedan 2011 får kvarvarande lager inte längre användas.

Men vissa sjöar och vattendrag i Sverige är i dag förorenade av högfluorerande ämnen, framför allt i områden där det finns brandövningsplatser. Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFOS, och ämnen som kan brytas ner till PFOS.

Det finns i dag inga rättsligt bindande gränsvärden högfluorerade ämnen i dricksvatten, men Livsmedelsverket har tagit fram åtgärdsgränser för att dricksvattenproducenter och kontrollmyndigheter som undersöker halterna ska kunna avgöra om de innebär någon fara för hälsan.

Sedan år 2000 finns ett EU-direktiv – det så kallade ramdirektivet för vatten – vilket binder samtliga EU-länder att arbeta på ett gemensamt sätt med vattenfrågor. År 2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen.

Men det finns fortfarande gott om ”gamla synder”, enligt Carola Lindeberg.

– Vi har hittat rester av bekämpningsmedel som är 30–40 år gamla i dricksvattenprover, förklarade hon.