Logga in

Pilotomgången av VVS Akademin klar

Publicerad
15 jun 2016, 14:27

Pilotutbildningarna för ledarskapsprogrammet VVS Akademin i Stockholm, Göteborg och Malmö har nu slutförts. VVS-Forum var med vid diplomeringen av deltagarna i Göteborg nyligen.

Bakom utbildningen står VVS Företagen i samarbete med IHM Business School. Målgruppen har varit företagsledare och andra chefer, ägare samt andra nyckelmedarbetare i medlemsföretagen, exempelvis administrativ personal och projektledare.

Programmet har bestått av tre huvudmoduler: ledarskap, affärsmannaskap samt bransch- och teknikutveckling. Det startade i september förra året och efter totalt 15 utbildningsdagar var det diplomering av deltagarna på de tre orterna i månadsskiftet maj/juni.

Läs om deltagarnas synpunkter på utbildningen och om möjligheterna för att det blir en fortsättning i nästa nummer av VVS-Forum 6/2016, som kommer ut den 23 juni. Prenumeration kan tecknas här