Caverion kan säga upp 700

Publicerad 20 jun 2016, 17:04

Caverion aviserar personalneddragningar i Sverige, Danmark, Norge och inom stabsfunktioner på totalt upp till 700 anställda. Bakgrunden är överkapacitet och de lönsamhetsproblem som nyligen ledde till att koncernchefen Fredrik Strand fick lämna bolaget.

Sedan Fredrik Strand slutade har Caverions styrelse inlett en grundlig översyn av samtliga divisioner som nu resulterat i ett nytt besparingsprogram. Bakgrunden till programmet är bland annat att Caverion haft lönsamhetsproblem under 2016 på grund av överkapacitet samt svårigheter med att genomföra och leda projekt, främst i divisionerna Sverige och Danmark-Norge. I Norge har överkapaciteten främst berott på nedgången i oljeindustrin, medan det i Sverige är ”svag resurshantering” som är den viktigaste orsaken, uppger Caverion i ett pressmeddelande.

Utöver de tidigare aviserade permitteringarna av 300 anställda och besparingar på 2 miljoner euro aviserar nu Caverion ytterligare permitteringar och uppsägningar av upp till 700 anställda i Sverige, Danmark, Norge samt inom stabsfunktioner. Neddragningarna kommer att beröra cirka 10 procent av de anställda i de berörda enheterna.

Caverion Sveriges vd Thomas Lundin uppger att beläggningsgraden i Sverige varit lägre än beräknat under årets första månader.

– Vi anpassar nu personalstyrkan till den orderstock och orderingång som vi har. I Sverige har vi jobbat med de här anpassningarna sedan i februari. Vi har sagt upp personal på vissa orter, men har kunnat lösa väldigt mycket genom pensionsavgångar och att vi inte återsatt andra tjänster. När vi går in i semesterperioden har vi genomfört det vi behöver göra i det första steget, säger Thomas Lundin till VVS-Forum.

Thomas Lundin hänvisar till koncernens IR-avdelning när det gäller antalet medarbetare i Sverige som redan har sagts upp och som kommer att beröras av personalneddragningarna. Caverion Sverige har i dag cirka 3 700 anställda.

Caverion uppskattar omstruktureringskostnaderna till 20–30 miljoner euro. Det medför att koncernen sänker vinstprognosen för 2016. Caverion bedömer att koncernens omsättning i år blir i nivå med 2015, cirka 2,4 miljarder euro medan EBITDA-resultatet kommer att bli betydligt lägre än fjolårets 91,5 miljoner euro. Enligt Caverions tidigare prognos skulle vinsten öka i år.

VVS-Forum har sökt Caverions IR-direktör Milena Haeggström men inte lyckats nå henne för en kommentar.