Assemblin i samarbetsavtal med Scania

Publicerad 8 jun 2016, 15:02

Scania och Assemblin har tecknat ett rikstäckande avtal om installation och underhåll av tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation.
– Vi är övertygade om att vi ska kunna leva upp till Scanias högt ställda kvalitetskrav för såväl större komplexa projekt som i löpande service och underhåll, säger Thomas Rebermark, informations- och marknadschef på Assemblin, i ett pressmeddelande.

Scania har under våren fört en dialog om förlängt och utökat samarbete för samtliga anläggningar i Sverige.

– Som en del i vår utveckling för att fortsatt vara ledande i vår bransch arbetar vi kontinuerligt med att följa upp, utvärdera och se över vår portfölj av leverantörer. I de samtal vi fört med Assemblin, kring våra behov av installationstjänster, har de visat stort engagemang, lyhördhet och förståelse för våra ambitioner. Då Assemblin är ett av de ledande multidisciplinära installationsföretagen i Norden är avtalet strategiskt viktigt för oss både ur regionalt och nationellt perspektiv, säger Mats Ajodan, inköpschef på Scania, i pressmeddelandet.