Stor skillnad på badrumshantverkare

Publicerad 3 maj 2016, 14:50

Alltför många svenska badrum har fel som kan leda till vattenskador. Försäkringsbolaget Folksam har funnit att var fjärde golvbrunn är felinstallerad. Så behöver det inte vara, menar GVK Svensk Våtrumskontroll. Enligt organisationens egen statistik från 2015 reduceras felen till färre än 5 procent när ett GVK-auktoriserat företag gör installationen.

Försäkringsbolagen Folksam och Gar-bo har i omgångar rapporterat om felaktigt installerade golvbrunnar och anslutande tätskikt i våtutrymmen. Enligt Folksam är var fjärde, och enligt Gar-bo var tredje golvbrunn, behäftad med fel eller anmärkningar.

Folksam och Gar-bo påstår att byggbranschens intresse för att åtgärda problemen är svalt och det finns en flathet som leder till att problemen får bestå. De menar att felen beror på bristfällig kompetens, slarv och felutformade verktyg.

– Försäkringsbolagen pekade på kvalitetsbrister som vi inte riktigt känner igen. Vi skulle ha hiskeliga problem om det vore så illa, säger Johan Aspelin, vd för GVK, till VVS–Forum.

Under 2015 gjorde GVK 1 400 kontroller av våtrum och undersökte då specifikt tätskiktens anslutning till golvbrunnen. 95 procent av kontrollerade brunnar var felfria. Cirka 2,5 procent hade någon typ av avvikelse och 2,5 procent var felaktiga.

– Folksams och Gar-bos siffror skiljer sig markant från GVK:s. GVK har undersökt utfallet hos GVK-auktoriserade företag, medan Folksam och Gar-bo tittat på hela branschen. Hur stor andel av installationerna i deras urval som är utförda av gör-det-självare, obehöriga företag och olika typer av auktoriserade företag framkommer över huvud taget inte, säger Johan Aspelin.

Enigt Johan Aspelin bygger statistiken på stickprovskontroller hos GVK-företag som utförts av GVK:s 17–20 länskontrollanter.

Varför valde ni att inte låta tredje part göra en undersökning?

– GVK har hela tiden haft kontroll och uppföljning av GVK-företagen ute i produktionen. Förra året gjorde vi 1 400 stickprovskontroller och vi har dragit ut den statistik vi har, säger Johan Aspelin.

Kontrollanterna är konsulter som inte är anställda av GVK. Genom åren är omkring 10 000 kontroller gjorda och de har blivit mer frekventa under senare år, uppger Johan Aspelin. Dessa ingår i GVK:s system för våtrumsanmälningar.

– Företagen talar om var och när de ska jobba. Kontrollanten kan komma dit och titta på arbetet, men det är inte företaget som bestämmer när det ska ske, säger han.

De GVK-auktoriserade företagen håller alltså en väsentligt högre kvalitet på sina installationer än vad Folksam och Gar-bos undersökningar visar, menar GVK.

– Den viktigaste kvalitetshöjande insatsen samhället kan göra på det här området är att styra en så stor andel av badrumsinstallationerna, som möjligt, mot företag som på ett dokumenterat sätt visar sin seriositet. Satsningen på dokumenterad kompetens, fysisk byggkontroll och uppföljning av kontrollerna ger tydliga, positiva resultat, avslutar Johan Aspelin.