Plåtslagarna i Scandinavien i konkurs

Publicerad 15 apr 2016, 14:23

Hallstahammarföretaget Plåtslagarna i Scandinavien försattes i konkurs den 13 april. Företaget, som utför ventilationsarbeten, har vuxit snabbt och omsatte det brutna räkenskapsåret 2013/2014 cirka 23 miljoner kronor med 39 anställda. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på cirka 1,3 miljoner kronor.

2012/2013 omsatte Plåtslagarna i Scandinavien cirka 7,3 miljoner med åtta anställda och redovisade då en vinst efter finansnetto på cirka 275 000 kronor.

Av årsredovisningen för 2013/2014 framgår att bolagets egna kapital var förbrukat till mer än hälften och att den ska ses som en första kontrollbalansräkning. Det negativa resultatet förklaras med att bolaget haft ett antal projekt med stora förluster där fakturering för extraarbeten inte har godkänts. Bolaget har även haft höga kostnader för provision vid försäljning av kundfordringar.

En företagsrekonstruktion beviljades i februari 2015 och upphörde i juni.

Plåtslagarna i Scandinavien ingick i Ventkraft-koncernen. Det andra bolaget i koncernen var Klimatmontage Scandinavia i Hallstahammar som försattes i konkurs i mars 2015.