Nytt sjukhusprojekt för Radiator

Publicerad 22 apr 2016, 10:42

Radiator VVS har fått uppdraget att utföra VS-installationerna vid om- och tillbyggnaden av operations- och sterilavdelningen på Karlskoga lasarett. Ordervärdet är cirka 7 miljoner kronor.

Projektet omfattar 2 750 m2 ombyggnad och 450 mnybyggnad.

Bravida har ventilationsentpreprenaden och Profire sprinklerentreprenaden. Projektengagemang är VVS-projektör. Beställare är Region Örebro län.

Byggstart är i april och projektet beräknas pågå i cirka 1,5 år, uppger Sverige Bygger.

Som första sjukhus i Sverige kommer Karlskoga lasarett använda mobila operationssalar under ombyggnadstiden. Den mobila enheten med kompletta operationssalar har levererats av Swedish Modules.