Vilseledande marknadsföring av värmepump

Publicerad 2 mar 2016, 15:39

Bosch Thermoteknik/IVT:s marknadsföring av en värmepump har varit vilseledande och otillbörlig. Det slår Marknadsdomstolen fast och bestämmer vitesbeloppet till en miljon kronor.

Bosch Thermoteknik/IVT har marknadsfört luft/vattenvärmepumpen IVT AirX med vissa påståenden om kvalitet, effektivitet och energibesparing. Nibe har vänt sig mot marknadsföringen och gjort gällande att påståendena bland annat är vilseledande och att det saknas relevant information för att kunna värdera marknadsföringen.

Marknadsdomstolen förbjuder nu Bosch Thermoteknik/IVT vid vite på en miljon kronor att i samband med marknadsföring av värmepumpar använda sig av bland annat följande påståenden: ”Bäst i världen”, ”Sparar 31 900 kr mer än vanliga luft/vattenvärmepumpar” och ”IVT AirX är flera klasser bättre än konkurrenterna”.

Bosch Thermoteknik/IVT ska dessutom ersätta Nibes rättegångskostnader med 143 923 kronor.

Marknadsföringen har riktat sig till en blandad målgrupp med konsumenter och näringsidkare i VVS-branschen. Marknadsdomstolen menar att påståendena har gett intryck av att Bosch Thermoteknik/IVT:s värmepump IVT AirX har vissa kvaliteter, medför besparingar och är bättre i jämförelse med sina konkurrenters värmepumpar. Marknadsdomstolen menar också att det är oklart hur beräkningen som ligger till grund för påståendet om besparing har gjorts. Domstolens slutsats är att påståendena har varit ovederhäftiga, att väsentlig information saknas och att marknadsföringen har varit vilseledande.

– För att skydda branschens trovärdighet och tillväxt är det viktigt att alla aktörer går ut med korrekta uppgifter i marknadsföringen. Det vi har byggt upp i Sverige via tillverkare, grossister, installatörer och branschföreningar ska vi vara mycket rädda om. I det här fallet reagerade och agerade vi mot en aktör som uppenbart gjorde felaktiga uttalanden, säger Kjell Ekermo, affärsområdeschef för Nibe Energy Systems, till VVS-Forum.

Marknadsdomstolens domar kan inte överklagas.

– Vi respekterar naturligtvis utslaget i Marknadsdomstolen. Vi föregick även domen genom att vi skyndsamt, i mitten av 2015, anpassade vårt marknadsföringsmaterial och den aktuella annonsen har inte använts sedan dess, säger Bosch Thermotekniks Nordenchef Henrik Sandberg.

Annonsen användes första gången i början av mars 2015 i samband med Stora Villamässan i Malmö. Nibes stämningsansökan till Marknadsdomstolen lämnades in i slutet av samma månad.

– Vi har uppenbarligen brustit i våra rutiner när det gäller marknadsföringsmaterialet som gick ut. Vi har nu sett över processen för granskning av annonsmaterial innan det går ut för att säkerställa att det här inte ska kunna hända igen, säger Henrik Sandberg.

Hur påverkas era varumärken av domen?

– Vår avsikt är och förblir att vår marknadskommunikation ska vara saklig och korrekt enligt marknadsföringslagen. Det har inte varit vår avsikt att försöka vilseleda på något sätt. Jag hoppas och tror att vi har ett högt förtroende för våra varumärken på den svenska marknaden, säger Henrik Sandberg.

Läs mer i domen från Marknadsdomstolen.