Världens dyraste vatten finns i Papua Nya Guinea

Publicerad 22 mar 2016, 09:20

Världens fattigaste människor får betala mest för sitt dricksvatten. Det visar en rapport som organisationen Wateraid släpper i dag på Världsvattendagen. Världens dyraste tappvatten finns på Papua Nya Guinea i Stilla Havet, där hälften av en fattig persons inkomst går till vatten.

Wateraids rapport ”Water: At what cost? The State of the World’s Water” visar att människor som lever i fattigdom betalar mer för sitt vatten än vad befolkningar i världens rikaste länder gör.

I Papua Nya Guinea måste en person som lever i fattigdom spendera 54 procent av sin inkomst på vatten för att komma upp i 50 liter om dagen, WHO:s rekommenderade minimumnivå. Det är 10 gånger så mycket som en genomsnittlig person i Sverige betalar för lika mycket vatten. Enligt Svensk Vatten använder en person i Sverige i genomsnitt 160 liter per dag, och en liter vatten kostar ungefär 4 öre.

– Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Rapporten visar att varje land måste göra investeringar i hållbar vattenförvaltning för säker tillgång och rättvisa priser på vatten, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på Wateraid, i ett pressmeddelande.

I 16 av världens länder saknar fortfarande över 40 procent av befolkningen tillgång till rent vatten, orsakat av dåliga prioriteringar, brist på investeringar, avsaknad av utbildad arbetskraft och förändrat klimat.

I september 2015 kom FN:s 193 medlemsstater överens om 17 globala mål för hållbar utveckling. Ett av målen slår fast att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030. Målet omfattar även att till 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

– Ska målet nås är det viktigt att världens länder nu bygger ut offentliga vattenförsörjningen som säkrar rättvis tillgång till vatten, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Läs rapporten här.

 

FAKTA/

  • 650 miljoner människor saknar i dag tillgång till rent vatten.
  • 2,3 miljarder människor har inte tillgång till toaletter.
  • Varje år dör 315 000 barn under fem års ålder av diarrésjukdomar på grund av brist på rent vatten och sanitet.
  • 50 procent av all undernäring kan kopplas till kronisk diarré som i sin tur är orsakat av brist på rent vatten och toaletter.