Kommunpolitiker vill öka byggtakten

Publicerad 30 mar 2016, 09:48

Åtta av tio svenska kommunpolitiker tycker att byggtakten i deras kommun är för låg i dag. Nästan hälften vill också att deras kommun även ska arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. Det visar en ny undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

– Att det råder bostadsbrist i stora delar av landet står bortom allt tvivel, samtidigt som vi har en stor inflyttning till Sverige. Vi måste tänka innovativt kring hur vi snabbt kan få fram bra bostäder till fler människor. Vår undersökning visar att det finns en stark vilja bland kommunpolitiker att anta utmaningen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo, i ett pressmeddelande.

Av Sveriges kommunpolitiker anser 19 procent att byggtakten kan ligga kvar på den nuvarande nivån, medan en procent anser att byggtakten kan minska. Samtidigt vill nästan hälften, 48 procent, att deras kommun i högre utsträckning än i dag ska arbeta med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet, exempelvis genom att omvandla tomma lokaler och cykelrum till bostäder.

– Redan i dag har både bygg- och fastighetsbranschen brist på arbetskraft med rätt kompetens. Vi måste nu samarbeta ännu mer mellan politiker, näringsliv och utbildningsväsende för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov, säger Mona Finnström.

En tredjedel av de tillfrågade kommunpolitikerna, 31 procent, anser att den viktigaste aspekten vid nybyggnation är att bygga energisnåla hus. En lika stor andel vill främst prioritera låga byggkostnader.

Undersökningen genomfördes 23 februari–8 mars och besvarades av 4 237 kommunpolitiker i hela Sverige. Undersökningen skickades till 15 708 respondenter, svarsfrekvensen var 29 procent.