”Höj ROT-avdraget till 50 procent”

Publicerad 7 mar 2016, 10:06

ROT-avdraget borde höjas tillbaka till 50 procent. Det anser en överväldigande majoritet, 83 procent, av VVS-Forums läsare som svarat på VVS-Forums webbenkät om ROT-draget.
– Ett rungande missnöje för nedmontering av ett system som så framgångsrikt bidragit till att minska svartarbete. Många vittnar även om att efterfrågan dramatiskt sjunker och det är inget vågat antagande att jobben nu blir svarta i stället, säger Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen.

Vid årsskiftet sänktes ROT-avdraget från 50 till 30 procent, något som upprört delar av VVS- och byggbranschen. Och det är uppenbarligen något som engagerar VVS-Forums läsare. Hela 670 personer svarade på vår webbenkät om ROT-avdraget.

Vi har ett resultat:

Närmare 70 procent uppger att de påverkats av att ROT-avdraget sänkts. Nästan 26 procent påverkas inte och övriga vet inte.

  • Cirka 44 procent påverkas väldigt mycket eller mycket av sänkningen av ROT-avdraget.
  • Drygt 83 procent anser att ROT-avdraget borde höjas till 50 procent igen. Cirka 10 procent tycker inte det och omkring 6 procent vet inte.
  • Hälften av de svarande är entreprenörer och hälften konsumenter.
  • Medelåldern är 50 år för de som har svarat. Närmare 85 procent är män och 15 procent kvinnor.
  • Geografiskt är de som svarat fördelade över landet, dock med tyngdpunkt på storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

VVS-Forum har också fått många kommentarer, både positiva och negativa, om ROT-avdraget. Här är ett axplock:

”Hittills under 2016 har det inte påverkat orderingången. Däremot är det bra om vi kan återgå till 50 procent, denna återgång skulle innebära fortsatt eller ökat underhåll av fastigheter. Statens eventuella besparing på ROT användes för satsning i storstäder, vilket vi har svårt acceptera på landsbygden.”

Entreprenör, 65 år, Åseda

”ROT-avdraget påverkar även branschens möjligheter att ta lärlingar och APL-studenter.”

Konsument, 45 år, Växjö/Kalmar

”Inför ROT-avdrag för bostadsrättsföreningar. Det skulle vara den största energisparåtgärden genom tiderna.”

Entreprenör, 50 år, Västerås

”ROT-avdraget missbrukas av för många, ett stort problem som nu straffas.”

Entreprenör, 60 år, Sollentuna

”Kanon att regeringen sänker ROT-avdraget så svartjobben kan öka igen, verkligen en hållbar strategi. Men eftersom Sverige går för bra, så är detta väl en sorts broms så statistiken ser bra ut. Då kan man ju blunda för sanningen och inga siffror på svartjobben går att visa. De som regerar vet hur man gör!”

Entreprenör och konsument, 49 år, Norrköping

”Dumt att staten subventionerar vissa branscher.”

Konsument, 37 år, Kristianstad

Fotnot: Enkäten har varit utlagd på VVS-Forums webb och Facebook-sidan under vecka 9. Enkäten har dessutom funnits med i VVS-Forums nyhetsbrev.