CS Kyla & VVS i konkurs

Publicerad 21 mar 2016, 10:24

Örkelljungaföretaget CS Kyla & VVS försattes i konkurs den 17 mars. Det förkortade räkenskapsåret 2014 (8 månader) omsatte bolaget cirka 16 miljoner kronor med 17 anställda. Samtidigt redovisades en vinst efter finansnetto på cirka 458 000 kronor. CS Kyla & VVS ingår sedan juni 2014 i polska installationsgruppen Instal Rem.

Årsredovisningen för 2014 inkom till Bolagsverket den 17 november 2015. I den uppges att det negativa kassaflödet under året främst beror på bolagets satsning på två nya avdelningar: ventilation och kyla. Detta hade inneburit anställningar och utbildning av ny personal. Övriga två avdelningar är VVS och service. Ett filialkontor hade också öppnats i Malmö.

Dessutom fanns det ett större förlustprojekt från föregående räkenskapsår som belastade resultatet. Projektet hade avslutats under året och förlusten finns därför med under det aktuella räkenskapsåret.

Den utökade verksamheten hade inneburit likviditetsbrist, uppger bolaget i årsredovisningen. Förbättringar hade dock skett och styrelsen bedömde då att det inte fanns något tvivel om fortsatt drift av bolaget.

En kontrollbalansräkning upprättades i juni 2015. Då konstaterades att bolagets egna kapital var förbrukat. Vid en extra bolagsstämma beslutades att bolaget skulle drivas vidare till en andra kontrollstämma.

Bolaget uppger i årsredovisningen att det finns större kontrakterade order som ska påbörjas till ett totalt värde av cirka 11 miljoner kronor. Total orderbok av större order för 2016 uppgick till cirka 16 miljoner kronor. Bolaget bedömde det sannolikt att man kommer att få fler uppdrag värda totalt 19 miljoner kronor till och med utgången av 2016.

Ett program för att sänka bolagets kostnader och förbättra lönsamheten skulle införas under slutet av 2015.

En företagsrekonstruktion inleddes två dagar innan konkursen.

Det brutna räkenskapsåret 2013/2014 omsatte CS Kyla & VVS cirka 32 miljoner kronor med 15 anställda. Samtidigt redovisades en vinst efter finansnetto på cirka 3 miljoner kronor.

CS Kyla & VVS utsågs 2013 till ett superföretag av tidningen Veckans Affärer.