Bostäder och industri lyfter installationsbranschen

Publicerad 29 mar 2016, 09:30

Under 2015 uppgick installationsmarknaden för elteknik och VS till närmare 110 miljarder kronor. Det är en ökning med cirka 3 procent jämfört med 2014. De kommande åren ser fortsatt positiva ut, främst på grund av ökat bostadsbyggande och växande industriinvesteringar. Det framgår av Installatörsföretagens nya konjunkturprognos.

Under 2016 och 2017 väntas installations­marknaden öka, med 2 procent vardera år för elteknik och med 2 respektive 3 procent för VS-installationer. Orsaken är framförallt den fortsatt höga aktiviteten inom bostadsbyggandet och en återgång till positiv utveckling för industriinstal­lationerna, uppger Installatörsföretagen i ett pressmeddelande.

Även ombyggnationerna av flerbostadshus fortsätter och vi ser att allt fler projekt med syfte att modernisera och energieffektivisera miljonprogrammets bostäder startas.

– Investeringarna i nya bostäder tog fart under 2015 och det beräknas ha byggts cirka 45 000 nya bostäder. Även ombyggnationerna av flerbostadshus fortsätter och vi ser att allt fler projekt med syfte att modernisera och energieffektivisera miljonprogrammets bostäder startas, säger Hans Heldring, branschekonomiansvarig på Installatörsföretagen i pressmeddelandet.

Även om installationsmarknaden som helhet har en positiv prognos är det stora regionala skillnader som försvårar för företagen. I Norrland väntas en kraftig minskn­ing, medan marknaden i Skåne får den starkaste utvecklingen av elinstallation­erna under 2016. För VS-installationer är det Stockholm som är den starkast växande marknaden.

– Den stora variationen mellan regionerna har flera orsak­er som stora projekt och skillnaderna i samhällsstruktur. I Norrland, där tung industri spelar en avgörande roll, är det priset på järnmalm som medfört att LKAB dragit i nödbromsen och instal­lationsvolymen i regionen minskat kraftigt, fortsätter Hans Heldring.

Två gånger om året sammanställer Installatörsföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år.

Läs mer om konjunkturprognosen i nästa nummer av VVS-Forum, 4/2016, som kommer ut den 29 april.

Prenumeration kan tecknas här