”Alla vinner när svart blir vitt”

Publicerad 7 mar 2016, 11:44

Hela 83 procent i VVS-Forums enkät vill ha tillbaka ROT-avdraget på 50 procent.
– Det indikerar att konsumenter vill köpa vita byggtjänster av seriösa företag samtidigt som det nu står klart för folk att byggtjänster blivit dyrare, säger Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier (BI).

Peter Löfgren varnar för att hushåll nu vänder sig till svartjobbare i stället.

– En ökning på 2 000 kr på en arbetskostnad om 10 000 kronor, är mycket pengar för ett hushåll. Risken finns att man antingen inte genomför det underhåll man planerat, eller att man vänder sig till mindre seriösa aktörer som kan erbjuda helt eller delvis svart utförande, säger han och pekar på att förlorare blir de seriösa företagen, vita trygga jobben och statskassan som förlorar skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter.

– Det är olyckligt att riskera de vita jobb som skapats inom ROT av de seriösa företagen. Att hitta skattefuskande privatpersoner och oseriösa aktörer inom ROT-sektorn är en tids- och resurskrävande uppgift som troligen inte högprioriterad för Skatteverket i dagsläget. Den effektivaste lösningen är att återställa ROT-avdraget till 50 procent, för alla vinner när svart blir vitt, säger Peter Löfgren.