”Kvinnor kan vara lika goda rörläggare som män”

Publicerad 18 feb 2016, 07:42

Det kom ett mail till VVS-Forum som gjorde oss väldigt glada. Egentligen var inte brevet till oss, utan till VVS-lärlingen Sofi Silfwerbrand och Rättviks VVS, som VVS-Forum skrev om i nr 1/2016. 

”Heja Sofi och Rättvik!

Jag kan inte påstå att jag blir uppsluppen och glad varje gång jag läser VVS-Forum. Men när jag läste reportaget i nummer 1 2016 om Sofi och Rättviks Rör så blev jag riktigt varm om hjärtat.

Enligt min mening så finns det numera inga sakliga skäl för särskilda manliga och kvinnliga yrken. Den fysiologiska skillnaden mellan könen spelade möjligtvis en viss roll tidigare. Men med alla hjälpmedel som finns i dag så är eventuell skillnad i muskelkraft inget avgörande hinder. 

Fördomar och otidsenliga traditioner är de främsta orsakerna till att vissa yrken fortfarande har en ensidig könssammansättning. Jag är helt övertygad om att kvinnor kan vara lika goda rörläggare som män.

Jag hoppas innerligt att du Sofi inte bryr dig om att gamla senila tanter inte kan fatta att du är en lika bra yrkesutövare som dina manliga kollegor. Dessutom har du ingen anledning att ta äldre män på allvar, som inte kan tänka sig att en kvinna kan behärska någonting bättre än en man.

Din gamle lärare som ifrågasatte ditt yrkesval är heller inget som du ska fästa någon vikt vid. Som mångårig lärare på det gamla fyraåriga gymnasiets VVS-linje så är min erfarenhet att flickornas studieresultat i många stycken var bättre än pojkarnas. Dessutom kan jag nu långt senare med glädje konstatera att många av dessa kvinnor fungerar mycket bra på kvalificerade befattningar inom branschen. Min egen erfarenhet från mer än ett halvt sekel i VVS-branschen är att bäst resultat uppnås när arbetsgrupper består av både män och kvinnor av olika generationer och där begreppet prestige saknar all relevans.

Jag hoppas att dina yrkeskollegor och ledningen för Rättviks Rör fortsätter att stötta dig för att bekämpa de fördomar som fortfarande finns inom VVS-branschen. Detta gäller inte minst jämnåriga män som bedrövligt nog ofta bär på tunga ryggsäckar med otidsenliga värderingar.

Avslutningsvis vill jag tacka Eva-Maria Fasth för ett mycket bra och viktigt reportage, samtidigt som jag hoppas att VVS-Forum fortsätter att på olika sätt belysa den osakliga könsfördelningen inom rörläggarkåren.”

Thomas Lind

Thomas Lind, teknisk konsult på Lind Meningsbyggnad AB, Göteborg

Läs reportaget i VVS-Forum nr 1/2016 om Sofi Silfwerbrand och Rättviks VVS här.