EU skärper riskklassningen för BPA

Publicerad 11 feb 2016, 09:05

EU:s medlemsstater har röstat för att skärpa riskklassificeringen för det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA). Klassningen för BPA skärps från ”misstänkt” (kategori 2) till ”förmodat” (kategori 1B) reproduktionstoxisk, det vill säga att ämnet stör människans förmåga att skaffa barn.

Den skärpta klassificeringen är en del av anpassning av klassificering, märkning och förpackning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Det skriver nättidningen ENDS Daily Europe, som bevakar energi- och miljöfrågor inom EU.

Plastindustrin menade att den nya klassificeringen inte kommer att kräva någon förändring av konsumentprodukter eller material i kontakt med livsmedel, eftersom dessa inte innebär direkt exponering för BPA, som bland annat används för att tillverka plast.

– Nu när BPA officiellt klassas som reproduktionstoxiskt av EU, är det en tydlig signal att vidta åtgärder. Detta för att skydda EU-medborgarna från exponering för BPA och undvika att spendera miljontals euro på att behandla sjukdomar förknippade med detta ämne, säger Tatiana Santos från miljögruppen European Environmental Bureau (EEB), som pekar på att den skärpta klassningen av BPA också kommer att påverka arbetsmiljölagstiftningen.

EEB tror att EU-beslutet öppnar för förbud mot bisfenol A och uppmanar medlemsstaterna att nominera BPA till listan av ämnen för utfasning i Europa.

VVS-Forum avslöjade våren 2013 att BPA hittats i dricksvatten i hus där tappvattenledningarna relinats.