Digitalisering ska öka byggtakten

Publicerad 18 feb 2016, 10:56

Lantmäteriet ska verka för en digitaliserad bostadsplanering i nära samarbete med Boverket. Byggherrar, myndigheter och företag ska kunna dela information och samverka digitalt.
– Digitala lösningar inom plan- och byggprocessen ska öka byggtakten av bostäder, säger bostads- och it-minister Mehmet Kaplan (MP), i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Lantmäteriet ska i nära samarbete med Boverket se till att kommuner, byggherrar, företag och andra intressenter får tillgång till en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess. Syftet är att göra det effektivare att planera för nya bostäder.

Lantmäteriet ska vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att främja öppen och datadriven innovation, enligt pressmeddelandet.

Uppdraget gäller åren 2016–2018.