“Det ska inte gullas med någon”

Publicerad 16 feb 2016, 13:00

Två skolor i Borlänge har ovanligt många tjejer på de tekniska yrkesprogrammen. Rektorns trick? Skippa daltandet.

Av eleverna på VVS-programmen vid Erikslunds- och Hushagsgymnasiet i Borlänge är 25 procent tjejer. Och de två Borlängeskolorna har 15 procent tjejer på bygg- och anläggningsprogrammen.

Statistiken är ett resultat av en medveten satsning. Det hela började för tio år sedan när några flickor på byggprogrammet sökte upp rektor Bo Floresjö för att klaga. Deras lärare var för ”snälla”. De hjälpte tjejerna i onödan, gav dem inte lika tuffa uppdrag som killarna.

– Särbehandlingen signalerade att lärarna inte trodde att tjejerna klarade utbildningen, och det mådde tjejerna dåligt av, säger Bo Floresjö.

För att råda bot på problemet testade han en metod som byggbranschen använde: jämställdhetsteater. När lärarna fick gestalta olika situationer i rollspel blev det tydligt att de behövde ändra sitt förhållningssätt till eleverna.

– Både tjejer och killar ska behandlas schysst, men det ska inte gullas med någon, sammanfattar Bo Floresjö.

Bygglärarna var först ut med sin attitydförändring, och sedan följde kollegorna i de övriga teknikprogrammen efter. Resultaten lät inte vänta på sig.

– Andelen tjejer ökade så snabbt att Skolverket hörde av sig för att fråga hur det kom sig, säger Bo Floresjö.

Förutom att sluta dalta så tycker han att det är viktigt att öka andelen kvinnliga lärare på teknikprogrammen. Att eleverna har möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet tror han också är något som tjejer värdesätter extra mycket.

Varför är det viktigt att öka andelen tjejer på de tekniska yrkesprogrammen?

– Våra kontakter i branschen tycker att mixade grupper ger bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet i arbetet. Det märker vi i våra skolor också: flickorna är som regel mer mogna och ansvarstagande och då blir pojkarna också mer fokuserade, säger Bo Floresjö.