Afa Fastigheter upphandlar Riba

Publicerad 9 feb 2016, 09:26

I september tar Riba över drift och fastighetsskötsel av Afa Fastigheters samtliga kommersiella fastigheter i Stockholm. Avtalet omfattar cirka 370 000 m².

Det nya avtalet omfattar 29 kommersiella fastigheter och innefattar cirka 370 000 m² och träder i kraft den 1 september 2016.

– Vi är mycket glada över det förtroende vi fått av Afa Fastigheter att fortsätta samarbetet inom drift och energiledning och nu för hela Afas kommersiella fastighetsbestånd i Stockholm.  Afas ambitioner på ett nära samarbete med hög transparens ligger helt i linje med Ribas affärsidé. Kommersiella fastigheter och gärna med avancerade installationer är ett av Ribas fokusområden, säger Micael Andersson, vd på Riba.

Lars Edberg, Afa Fastigheter.– Sedan hösten 2015 bedrivs den tekniska förvaltningen i egen regi, detta är ytterligare ett led i att frigöra resurser inom förvaltningen för att arbeta än mer kundorienterat och samtidigt få en bättre helhetsbild. Genom partnerskapet bygger vi nu vår nya driftorganisation, säger Lars Edberg, chef förvaltning på Afa Fastigheter.

Sweco har varit projektledare för upphandlingen och intresset från marknaden har varit stort, uppger Afa Fastigheter.

Afa Fastigheter den tredje största fastighetsägaren i Stockholms innerstad är. Drift och fastighetsskötsel av det kommersiella beståndet är för närvarande utlagd på fem olika operatörer, varav Riba är en av dessa.