Politik hindrar energieffektivisering

Publicerad 12 jan 2016, 13:10

Potentialen för energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammets hyreshus är stor. Men slutresultatet är i hög grad beroende av politiska beslut och kommunala prioriteringar. Det visar en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet.

Josefin Thoresson har i sin doktorsavhandling vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, följt renoveringen och energieffektiviseringen av omkring 600 hyreslägenheter i stadsdelen Östra Sätra, Gävle. Lägenheterna ägs av det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna.

Medarbetare i bostadsbolaget försökte att i samband med renoveringen förändra husens energisystem genom att energieffektivisera, öka produktionen och användningen av småskalig förnybar energi, samverka med de boende och arbeta för att minska de boendes energianvändning.

Under renoveringen genomfördes åtgärder som isolering av fasader, borttagna köldbryggor, byte till treglasfönster och byte av ventilationssystem. Däremot ledde det inte till förändringar för de boende eller arbetet med underhåll. Relationen till det kommunala energibolaget Gävle Energi förändrades inte heller.

Enligt avhandlingen motarbetade energibolaget småskaliga energiproduktionsanläggningar i området och bostadsbolaget ansåg därför inte att investeringen var affärsmässig. Dessutom stoppades planer att sätta upp solpaneler på taken.

– Ingenjörerna i bostadsbolaget ville satsa på långsiktigt hållbara lösningar för framtiden medan ekonomerna hade ett kortare tidsperspektiv. De åtgärder som genomfördes var de som kunde passera bolagets egna ekonomiska lönsamhetskrav, konstaterar Josefin Thoresson, i ett pressmeddelande.

Läs avhandlingen här.

Rekommenderade artiklar

Satsning på energiforskning och innovation

Nu har regeringen överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. I propositionen finns bland annat förslag på höjning av Energimyndighetens anslag med 20 procent fram till 2020.

Storsatsning på hållbar stadsutveckling

Installatören forskar kring värmeåtervinning

Nu ska ett forskningsprojekt fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle. Bakom projektet finns en av de större installationskoncernerna.

40 miljoner kronor för energieffektivt byggande

Nu öppnar den fjärde utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2 med ett stöd på sammanlagt 40 miljoner kronor. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende och ansökan ska skickas in senast den 3 november i år.

Satsning på forskning inom energi och klimat

Mer flyktiga organiska ämnen i passivhus

Storsatsning på hållbart Sverige

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft, uppger myndigheterna.

”Trots sina begränsningar anser vi ändå att studien gett intressanta resultat”

Företag finansierade studie om värmeåtervinning – men rasar mot forskningen

Ny ventilationsteknik prövas i miljonprogrammet