”Installatörsföretagen kommer att brösta upp sig”

Publicerad 14 jan 2016, 11:22

Han tror på ett gemensamt kollektivavtal för installatörer och vill få bort machobeteenden i installatörsbranschen. Jan Siezing, 61, är ny vd på Installatörsföretagen, och han lovar att denna nya organisation kommer att ”brösta upp sig”.

VVS-Forum har gjort en längre intervju med Jan Siezing, som sen årsskiftet styr över Installatörsföretagen med 4 500 VVS- och elföretag som medlemmar. Än så länge är Installatörsföretagen ett servicebolag för VVS Företagen och EIO, men enligt Jan Siezing kan organisationerna inom 2–3 år blivit en förening, Installatörsföretagen, som då också blir en arbetsgivarorganisation.

Inför den stundande avtalsrörelsen är det därför fortfarande EIO och VVS Företagen fackens motparter.

Om det blir konflikt på något av avtalsområdena el och VVS, kommer då arbetsgivarsidan på det icke-drabbade området att svara med sympatiåtgärder på motsvarande sätt som facken inom 6F nyligen presenterat?

– Det är väldigt sällan som arbetsgivarsidan gör sympatiåtgärder, utan det är något som facken ägnar sig åt. Däremot utgår jag från att det finns en väl fungerande samordning mellan våra medlemsföretag i EIO och VVS Företagen. Så det stärker lojaliteten, menar Jan Siezing, som gärna skulle se ett gemensamt kollektivavtal.

6F (facken inom byggsektorn) har ju i sitt avtalsutspel lagt sig över industrifacken. Hur ser du på det?

– Det är provokativt eftersom 6F är en del av samhällsekonomin som alla andra. När facken inom den konkurrensutsatta industrin bedömer att det finns ett visst utrymme så borde andra mer eller mindre skyddade marknader inte försöka ta för sig genom att utnyttja det skyddet.

Du har tidigare svarat på frågan om hur framtidens elektriker ser ut med ”En kvinnlig invandrare med spetskompetens”. På vilket sätt kommer Installatörsföretagen arbeta för en ökad mångfald?

– Nu ska vi slå ihop de mångfaldsarbeten som pågått både inom VVS Företagen och EIO och göra det ännu större. Det finns väldigt mycket att göra, men mångfaldsfrågan är svår. Det blir så lätt att man räknar och det tycker inte jag att man ska göra. Jag är heller ingen anhängare till kvotering. Det är kompetensen som det till sist handlar om och det är företagen som själva måste få bestämma vilka de vill anställa.

– Jag vill ta bort alla barriärer och kulturer, som till exempel machobeteenden, som hindrar kvinnor och invandrare från att komma in i installatörsbranschen. Det här är ett arbete som tar tid, eftersom kulturen sitter så djupt i väggarna i byggbodarna och i skolorna. Det krävs ett genomtänkt och långsiktigt opinionsarbete.

Läs hela intervjun med Jan Siezing i VVS-Forum nr 1/2016, som utkommer den 29 januari. Prenumeration kan du teckna här.